O klubu

( 0 hlasů ) 

RPKlub přátel skautingu je neformální sdružení osob při nadaci, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám skautingu a zároveň podporovat úsilí skautů o výchovu mladé generace.

Pro koho je určen

Členy klubu mohou být všichni lidé, kteří se svým členstvím chtějí přihlásit k hodnotám skautingu – skauti i neskauti. Mohou to být bývalí dospělí skauti, kteří z nejrůznějších důvodů opustili naše řady, ale přesto by rádi nadále vyjadřovali svou podporu skautským myšlenkám. Stejně tak se může jednat o rodiče členů skautských oddílů. Nebo to v neposlední řadě mohou být nejrůznější příznivci, kteří chtějí pomáhat skautům, i když mnohdy sami skauty nikdy nebyli. Nerozhoduje nic jiného než vůle podílet se na rozvoji skautingu. V klubu jsou vítáni všichni, kteří sdílejí naši touhu aktivně spoluutvářet naši budoucnost pomocí výchovy mládeže v duchu skautských ideálů.

Podmínky členství

Členem Klubu přátel skautingu se můžete stát, přihlásíte-li se k hodnotám skautingu a podpoříte-li činnost Skautské nadace Jaroslava Foglara ročním finančním příspěvkem v minimální výši 1200 Kč. Členem klubu se standardně stáváte na jeden kalendářní rok. Rozhodnete-li se stát se členem Klubu přátel skautingu, bude Vám zasílán magazín Skautský svět, e-mailový zpravodaj a budete mít možnost účastnit se vybraných skautských akcí, na něž obdržíte pozvánku.

Jak se přihlásit?

Postup je následující: zaregistrujte se na jako zájemce o členství v klubu a zvolte si výši Vašeho členského příspěvku. Poté proveďte platbu (na účet č. 161 936 512/0600), přičemž jako variabilní symbol použijte prvních šest čísel svého rodného čísla. Po provedení platby budete kontaktováni správcem klubu a bude Vám potvrzeno členství.

Aktuality

  • SNJF vyhlašuje grant na podporu nových kluboven +

    Podpoříme zpracování architektonické studie na stavbu nové klubovny, rekonstrukci stávajícího objektu na klubovnu nebo rozšíření stávající klubovny. Očekáváná výše grantu Více
  • Informace zájemcům o autorská práva k dílu Jaroslava Foglara +

    Skautská nadace Jaroslava Foglara s potěšením oznamuje, že byla oslovena likvidátorem Nadace Jaroslava Foglara v likvidace k převzetí likvidačního zůstatku Více
  • 1