O klubu

( 0 hlasů ) 

RPKlub přátel skautingu je neformální sdružení osob při nadaci, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám skautingu a zároveň podporovat úsilí skautů o výchovu mladé generace.

Pro koho je určen

Členy klubu mohou být všichni lidé, kteří se svým členstvím chtějí přihlásit k hodnotám skautingu – skauti i neskauti. Mohou to být bývalí dospělí skauti, kteří z nejrůznějších důvodů opustili naše řady, ale přesto by rádi nadále vyjadřovali svou podporu skautským myšlenkám. Stejně tak se může jednat o rodiče členů skautských oddílů. Nebo to v neposlední řadě mohou být nejrůznější příznivci, kteří chtějí pomáhat skautům, i když mnohdy sami skauty nikdy nebyli. Nerozhoduje nic jiného než vůle podílet se na rozvoji skautingu. V klubu jsou vítáni všichni, kteří sdílejí naši touhu aktivně spoluutvářet naši budoucnost pomocí výchovy mládeže v duchu skautských ideálů.

Podmínky členství

Členem Klubu přátel skautingu se můžete stát, přihlásíte-li se k hodnotám skautingu a podpoříte-li činnost Skautské nadace Jaroslava Foglara ročním finančním příspěvkem v minimální výši 1200 Kč. Členem klubu se standardně stáváte na jeden kalendářní rok. Rozhodnete-li se stát se členem Klubu přátel skautingu, bude Vám zasílán magazín Skautský svět, e-mailový zpravodaj a budete mít možnost účastnit se vybraných skautských akcí, na něž obdržíte pozvánku.

Jak se přihlásit?

Postup je následující: zaregistrujte se na jako zájemce o členství v klubu a zvolte si výši Vašeho členského příspěvku. Poté proveďte platbu (na účet č. 161 936 512/0600), přičemž jako variabilní symbol použijte prvních šest čísel svého rodného čísla. Po provedení platby budete kontaktováni správcem klubu a bude Vám potvrzeno členství.

Aktuality

 • SNJF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven. +

  Podpoříme zpracování architektonické studie na stavbu nové klubovny nebo rekonstrukci stávajícího objektu na klubovnu (který však doposud jako klubovna neslouží). Více
 • Informace zájemcům o autorská práva k dílu Jaroslava Foglara +

  Skautská nadace Jaroslava Foglara s potěšením oznamuje, že byla oslovena likvidátorem Nadace Jaroslava Foglara v likvidace k převzetí likvidačního zůstatku Více
 • Rok 2014 ve Skautské nadaci Jaroslava Foglara +

  Bilancujeme. 2014 byl pro naši nadaci unikátní rok. Mimo radostné agendy sbírání, spravování a rozdávání peněz jsme zdárně ukončili víceletá Více
 • Oldskaut prof.Felix Kolmer vzpomíná +

  Český skaut Felix Kolmer vzpomíná na idnesu na dny, kdy "být připraven" mělo cenu života: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-felixem-kolmerem-d1y-/domaci.aspx?c=A150116_080409_domaci_jw#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6 Více
 • Skautský klub na Staroměstském náměstí +

  Tak tahle zpráva opravdu nadchne: Dostali jsme pozvánku na pondělní kolaudační party skautského klubu na Staroměstském náměstí v Praze. Klub Více
 • 1