Dva členové správní rady získali významná ocenění

Ivo Brzobohatý - Ještěr a Michal Tarant - Majkl získali na Valném sněmu Junáka medaile za zásluhy!

Gratulujeme dvěma členům správní rady Nadace, kteří převzali v sobotu v Rudolfinu významná ocenění. 

Ivo Brzobohatý - Ještěr dostal Medaili Merkura zlatého stupně za aktivní a dlouhodobou práci v zázemí skautingu. Stalo se tak v Prezidentském salónku Rudolfina. Ještěr se zasloužil o to, že si mnohá střediska nakoupila tábořiště, konzultoval a pomáhal posunovat mnohé rekonstrukce i stavby kluboven. V rámci Skautské nadace Jaroslava Foglara má obrovské zásluhy - jednak stál u jejího založení, celých dvacet let pro ni pracuje zcela nezištně a dobrovolnicky, stejně jako celý zbytek správní rady a stojí také za rozjezdem skautského crowdfundingu, tzv. skautfundingu. 

ocenění4
ocenění

A Michal Tarant - Majkl, člen správní rady nadace, dlouholetý vedoucí mosteckého střediska a bývalý místonáčelník Junáka - českého skauta, byl vyznamenán zlatým stupněm Medaile Svatého Jiří (na návrh mosteckého střediska). Ta se uděluje za výrazné zásluhy a dlouhodobou práci v oblasti výchovy a vzdělávání. 

ocenění3


ocenění2

Máme velkou radost, oběma oceněným gratulujeme. Je nám ctí pracovat po boku takových lidí. 

 (autoři fotografií: Josef Smutný (Jose), Jakub Procházka (Robot),  Petr Vaněk (Permi), Pavla Plocková (Olaf)