Organizujete tématickou akci?

Skautská nadace Jaroslava Foglara dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara. Cílem podpory jsou aktivity vedoucí jak k připomenutí a propagaci literárních děl a výchovných metod Jaroslava Foglara, tak i aktivity těmito díly a metodami inspirované.

  • Chceme podpořit zejména

halahoj

Nové a inovativní akce a aktivity, nebo pravidelné akce, kde díky příspěvku Nadace dojde k jejich rozvoji.

  • Oprávnění žadatelé

Organizace dětí a mládeže či s nimi pracující, samostatné dětské a mládežnické oddíly, knihovny, školy, domy dětí a mládeže, dětské domovy, domovy seniorů (za předpokladu, že jde o akci ve prospěch dětí a mladých lidí či ve spolupráci s nimi) apod.

  • Finanční limity

divadlo

Nadace podpoří akce částkou od 5 do 15 tisíc Kč (v případě akce skutečně výjimečného dosahu je možno horní hranici navýšit).

Mimo finančních prostředků je možné žádat o ceny pro výherce (knihy či předměty s tematikou díla Jaroslava Foglara), pokud je akce soutěžní. Ceny jsou poskytovány i těm, kteří nežádají o finanční grant (k žádosti použijte stejný formulář a počet žádaných cen vypište do popisu grantu).

  • Hlavními kritérii hodnocení pro udělení grantu

Zejména dodržení obsahu definovaného v cílech tohoto grantu, akce otevřené veřejnosti, minimálně pro 50 účastníků, zdůvodnění, čím poskytnutí grantu danou akci vylepší (zvýšení propagace, výroba či nákup nějaké opakovatelně využitelné pomůcky, možnost uspořádání akce ve více městech…)

Termín pro podání žádosti je průběžný, během celého roku, v případě zájmu o grant vyplňte formulář ZDE.

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů