Tábořiště

Najděte "své" místo a investujte do budoucnosti celého střediska. Podpoříme nákup tábořiště finančním darem i vedením projektu na platformě darujme.cz

  • Nákup tábořišt

Uragan

Na nákup tábořiště nemusíte být sami. Oslovte malé dárce, Nadace nabízí vytvoření dárcovského projektu na darujme.cz pod svou hlavičkou. Dárcovský projekt je jednoduchý web s platební bránou, tedy efektivní prostředek pro oslovování vašich potenciálních dárců.

Po skončení dárcovského projektu vám bude převedena darem celá vybraná částka včetně provize portálu darujme.cz, kterou nadace doplatí z vlastních zdrojů.

Nákup vlastního tábořiště podporuje nadace podobně jako klubovny matchingem dárcovského projektu až 100 000 Kč.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou v případě tábořišť pouze pobočné spolky Junáka - českého skauta.

Termín přijetí žádosti

Žádosti je možné podávat průběžně.  • Podpora hledání nových tábořišť

tábořiště

Hledáme nová vhodná místa, podpoříme aktivní výjezdy do terénu, tipování míst k oslovení majitelů, můžeme se podílet na úhradě nákladů.

Podmínky budou brzy zveřejněny. 


  • Odkup stávajícího nájemního tábořiště 

Pokud se dostanete do situace, že vaše stávající nájemní tábořiště je na prodej, kupte si ho! Pokud ho z nějakého důvodu nechce koupit do vlastnictví jednotky, kontaktujte nadaci, zda ho koupí a bude vám ho následně pronajímat za předem smluvených podmínek. 


Dotazy můžete směrovat na strecha@skautskanadace.cz


Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje