Jak hospodaříme

S velkou odpovědností spravujeme majetek i umělecký a výchovný odkaz J. Foglara. Z výnosů z autorských práv podporujeme především výstavbu nových skautských kluboven. Vnímáme totiž, že pevné zázemí je nezbytnou podmínkou dlouhodobě udržitelné a kvalitní mimoškolní výchovy dětí a mládeže a je v souladu s odkazem J. Foglara.

S cílem využít finanční zdroje efektivně vyhlašujeme každoročně několik grantových výzev. Typicky financujeme první rizikovější kroky související s přípravou staveb, např. architektonické studie a projektovou dokumentaci. Zároveň považujeme za důležité podporovat mladé lidi, aby se učili si obstarat peníze i vlastním přičiněním. K tomu jim na nadačním účtu na portálu Darujme.cz otvíráme projekty k jednotlivým stavbám a podporujeme je v aktivním získávání další dárců.

Finanční zdroje shromažďujeme nejen přes portál Darujme.cz, ale i prostřednictvím Jestřábova dobročinného obchodu. Obojí běží pod veřejnou sbírkou, kterou jsem otevřeli v r. 2018.

Do konce roku 2022 jsme finančně podpořili přes 90 kluboven / středisek po celé ČR
celkovou částkou 13,5 mil. Kč.


kolač


1 937 000 Kč
přímá podpora projektů z vlastních prostředků (např. výtěžek z autorských práv)
1 895 000 Kč
dary získané z výtěžku předmětové sbírky
780 000 Kč
dary získané od individuálních dárců
11 000 000 Kč
dary získané od malých dárců na projekty vedené na platformě Darujme.cz


graf darujme

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje