Jak hospodaříme

Skautská nadace Jaroslava Foglara převzala velký závazek nejen v pokračování šíření odkazu Foglarova díla. Ctí velkou zodpovědnost za svěřený majetek, který se snaží spravovat s mimořádnou pečlivostí. Zároveň se snaží přicházet i s vlastními podněty a aktivitami, které původní jmění rozšiřují a pomáhají navýšit objem prostředků, které jsou určeny k podpoře grantových programů vůči jednotlivým skautským střediskům a jiným žadatelům.

Přímá podpora skautských projektů

Prostřednictvím vyhlášených grantových programů podporujeme skautská střediska v realizaci stavby či rekonstrukce vlastních kluboven, popř. základen. Cítíme, že pevné zázemí je nezbytnou podmínkou pro úspěšné vedení oddílu, rozšiřujeme možnosti mimoškolní výchovy a podporujeme samostatnost a nezávislost celého střediska vůči dalším stranám.

V krátkém výčtu bylo z vlastních prostředků nadace od jejího vzniku do roku 2022 poskytnuto:

1 937 000 Kč
přímá podpora projektů (např. nákup nemovitosti, materiálu)
1 895 000 Kč
bonusové prémie k vyhlášeným projektům (plně získáno z výtěžku předmětové sbírky)
780 000 Kč
podpora projektové dokumentace a studií
11 000 000 Kč
dary získané od malých dárců na projekty vedené na platformě darujme.cz


Skautská veřejnost - hybná síla našich projektů

Nadace dlouhodobě spolupracuje s portálem Darujme.cz, oslovujeme přímo potenciální dárce, hlavně z řad skautské veřejnosti. Střediskům jsme schopni zajistit publicitu, administrativní podporu a vybraným projektům i cílovou bonusovou prémii z vlastních prostředků. Všechny vybrané prostředky jsou převedeny přímo cílové jednotce.

Podporu směrujeme nejen vůči konkrétním projektům, ale i vůči vlastní činnosti nadace.


Velký potenciál předmětové sbírky

Nadace vede od roku 2018 registrovanou veřejnou sbírku formou prodeje předmětů, kterými oslovuje zejména sběratele a příznivce děl Jaroslava Foglara. Předměty využívají originální motivy, pravidelně jsou zařazovány i unikátní knižní tituly.

Sbírka dosáhla v roce 2022 zisku přes 900 tisíc Kč. Takto získané prostředky byly použity k přímé i nepřímé podpoře vybraných projektů.


Správa autorských práv

Další příjmy nadace jsou spojeny s poskytnutím autorských práv k vydávání knih Jaroslava Foglara či k realizaci odvozených děl. Největším partnerem je nakladatelství Albatros, s nímž nadaci váže dlouhodobá spolupráce.


Rezidence Jaroslava Foglara

Původní byt Jaroslava Foglara byl rekonstruován a je využíván v dlouhodobé spolupráci s Českým literárním centrem. Slouží jako stipendijní byt zahraničním literátům nebo překladatelům. Efektivně se tak spojuje účelné a ideové využití svěřeného majetku.

byt
Dlouhých 21 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje