Sbírkový fond Jaroslava Foglara

Pozůstalost Jaroslava Foglara spravuje Literární archiv Památníku národního písemnictví a Skautský archiv. Je určena k bádání a prezentaci na výstavních projektech.

Pozůstalost Jaroslava Foglara patří k nejrozsáhlejším literárním a vychovatelským pokladům u nás. Autor nashromáždil za svůj život obrovské množství dokladů nejen o svém životě a tvorbě, ale i o kontaktech se svými čtenáři, jejichž výjimečná korespondence čítá desetitisíce dopisů, pohlednic, vzkazů. Rozsah byl v posledních desetiletích spisovatelova života tak velký, že ho musel řešit prostřednictvím tzv. Hromadných dopisů.

Dokumentační pozůstalost Jaroslava Foglara je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Její zpracovanou část najdete popsanou zde a je z větší části přístupná k badání veřejnosti. Při zájmu o využití pro publikační účely se obracejte na naší nadaci.

byt

Majetek pocházející z bytu Jaroslava Foglara ve formě nábytku, oblečení, věcí osobní potřeby, ale i dárků od příznivců je deponována nadací ve Skautském archivu. Zde se také nachází knihovna Jaroslava Foglara, shromažďující knihy a časopisy spisovatele, stejně tak publikace jiných autorů věnované jeho osobě a tvorbě.

Významnou částí péče o paměť autorova odkazu představují sbírky příznivců díla Jaroslava Foglara, které spravuje Skautský archiv s podporou nadace. Výjimečné místo mezi nimi zaujímá sbírka jednoho z největších sběratelů a znalců autora Václava Noska - Windyho. Pokud byste i vy chtěli tyto sbírky obohatit, obraťte se na Skautský archiv.

Samotným "sbírkovým" předmětem byl v době předání nadaci i byt Jaroslava Foglara zachovaný v autentické podobě, z doby, kdy ho spisovatel opustil. Z důvodu havarijního stavu bytu a jeho přestavbě na literární rezidenci nebylo možné původní podobu bytu zachovat, ale podařilo se jí ve spolupráci se společností Google nasnímat ve virtuální podobě.

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje