Chcete aktivně pomoc skautským základnám? Nadace váš záměr finančně podpoří!

Cílem programu je pomoci zvyšovat úroveň skautských základen, zlepšit jejich stav a pomáhat s údržbou prostřednictvím práce nových dobrovolníků.


  • Dárcovský projekt pro vaši základnu i možnost získání bonusové prémie

traktor


Základny lze podpořit podobně jako klubovny matchingem dárcovského projektu pro investiční rekonstrukce nebo jen dárcovským projektem bez matchingu (např. pro pořízení vybavení).

Inspirací může být dárcovský projekt Traktůrek pro skauty z Ostříže

Oprávnění žadatelé

Spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží a hlásící se ve svých stanovách ke skautským ideálům.

Termín přijetí žádosti

Žádosti je možné podávat průběžně.
  • Služba základnám 

Mauglí

Dalším programem je podpora dobrovolnické služby na skautských základnách. Váš projekt můžeme zastřešit paušální částkou 200 Kč/osoba den za předpokladu odvedených alespoň tří hodin dobrovolnické práce denně.

Oprávnění žadatelé

Žadatelem mohou být právnické osoby – pobočné spolky Junáka včetně provozovatele základny a další spolky zaměřené na mládež. 

Uzávěrka podání žádostí

Průběžná uzávěrka, podpora může záviset na finančních možnostech nadace a bude poskytnuta zpětně po realizaci akce.

Více o dobrovolnické službě najdete v článku ve Zpravodajství.Kontaktní e-mail pro dotazy a konzultace před podáním žádosti: strecha@skautskanadace.cz

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje