Co nás s Jaroslavem Foglarem spojuje?

Jaroslav Foglar, skautskou přezdívkou Jestřáb, se pro většinou Čechů stal zosobněním hodnot, o které usiluje skautské hnutí i naše nadace. Jsme hrdí, že můžeme nést jeho jméno v názvu a pečovat o jeho odkaz, včetně správy autorských práv.

Při vzniku nadace bylo tehdejšími zakladateli rozhodnuto vetknout do jejího názvu právě jméno Jaroslava Foglara, jakožto nejznámějšího skauta a představitele hodnot, které nadace podporuje. Proto je od roku 2001 Skautská nadace Jaroslava Foglara pevně spojena s tímto význačným skautem, spisovatelem a vychovatelem.

Spojení bylo umocněno v roce 2014, kdy se Skautská nadace Jaroslava Foglara stala nabyvatelem pozůstalosti Jaroslava Foglara a postupně převzala spisovatelův byt i další majetek, včetně správy autorských práv.

byt2

Završení téměř dvacetileté cesty přineslo sloučení s původní Nadací Jaroslava Foglara v likvidaci, které ze Skautské nadace Jaroslava Foglara učinilo od června 2020 jediného správce spisovatelova odkazu.

Nadace tak činí prostřednictvím vydávání díla Jaroslava Foglara, podpory akcí na půdorysu jeho tvorby, provozováním Foglarova bytu  jako literární rezidence a péčí o jeho odkaz. Pro podporu těchto aktivit zřizuje Fond Foglar.

Dlouhodobě také spolupracuje se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, které s Jestřábovým souhlasem už 30 let usiluje o propagaci jeho díla a hodnot. Na stvrzení přátelství podepsala obě uskupení smlouvu o spolupráci a to symbolicky, ve Sluneční zátoce.

SPJF


Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje