O nás

Posláním Skautské nadace Jaroslava Foglara je podporovat mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v duchu skautských ideálů; pomáhat jim při rozvoji duševního, tělesného, společenského a duchovního potenciálu.

Založení nadace
9. 5. 2002
Aktiva (k roku 2022)
cca 25 mil. Kč
Rozdělené dary (k roku 2022)
cca 10 mil. Kč
Řízení nadace - správní rada
Ing. Jana Jirasová - předsedkyně,
Mgr. Petra Bašová - místopředsedkyně,
Pavel Trantina, Ing. Ivo Brzobohatý, Ing. Michal Tarant,Opěrné body činnosti jsou

Hanspaulka srovnavaci

  • S K A U T F U N D I N G

Podporujeme výstavbu a rekonstrukce kluboven a tábořišť, nabízíme administrativní podporu a vedení projektů pro snadné dárcovství dlouhodobých příznivců a podporovatelů skautingu prostřednictvím platformy darujme.cz. U vybraných projektů navyšujeme získanou částku samostatným darem z vlastních prostředků.

Jeden z největších úspěchů roku 2020 byl projekt obnovy klubovny na pražské Hanspaulce po požáru. Prostřednictvím Darujme.cz se vybralo 424.251,- Kč. Díky akci Svojsíkův sen pak prostřednictvím Skautské nadace Jaroslava Foglara na obnovu putovaly další peníze, které se vybraly během příprav neuskutečněného Velkého plesu - rovných 100.000,- Kč!

Transparentní účet určený k příjmu darů podporovatelů a příznivců Skautfundingu prostřednictvím platformy individuálního dárcovství darujme.cz

Číslo účtu: 2801164899 / 2010
Vyškov
  • S T Ř E C H A

Přímým finančním darem podporujeme zajištění profesionálního poradenství a stavební dokumentace, nákup materiálu, spolufinancujeme stavební projekty skautských kluboven, popř. základen a tábořišť.

Příspěvky až do výše 50 000 Kč pomáhá nadace zajistit projektovou dokumentaci nových projektů. Na příklad středisko Vyškov buduje kompletní celek. Menší klubovny vytvoří zázemí nejen pro domovské oddíly, ale i pro mateřské centrum a jiné spolky.

Mauglí
  • S K A U T S K Ý  O D K A Z

Oslovujeme skautskou veřejnost a podporujeme rozhodnutí pomáhat odkazem. Odkaz memorabilií, deníků, odznaků a dalších předmětů je nesmírně cenným příspěvkem pro Skautský archiv a pomáhá udržovat paměť Junáka. Finanční odkaz propojí vaši skautskou minulost s dnešní činností v oddílech a umožní jí žít i nadále.

Odkaz exilového skautského náčelníka ožívá darem děčínskému středisku. Dar pomohl realizovat zakoupení nemovitosti a část její rekonstrukce. Velký finanční dar věnovala Nadaci sestra Dr. Jiřího Kolominského - Mauglího. Děčínští k uctění památky pojmenovali rodící se novou základnu - Základna Mauglí. Příběh jednoho velkého daru si můžete přečíst zde.stinadla
  • F O G L A R

Disponujeme právy na spisovatelovu pozůstalost. Pečujeme o jeho dílo a odkaz, snažíme se, aby se spisovatelovo jméno a myšlenky neztratily z veřejného prostoru.

Na úspěšný projekt venkovní hry Záhada hlavolamu navazují Stínadelská tajemství. S nápovědami z herního deníku mohou účastníci pátrat po Malé Straně a připomínat si legendy spojené se stínadelskou trilogií.

Článek připomíná hru Starým Městem zde a reportuje o hře nové zde.  • D O B R Ý  S K U T E K

Fond Dobrý skutek si klade za cíl podporu aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým. Jde o projekty finančně nenáročné. Podpora je směřována na záměry, které neobohacují příjemce materiálně nebo finančně, ale podporují konání dobra pro druhé. Základem výchovy ke konání dobra je samozřejmě práce a výchova v samotných oddílech. Více se můžete dozvědět zde.


Skautská nadace Jaroslava Foglara je založena z velké části na práci dobrovolníků, kteří svoji činnost vykonávají bez nároku na finanční nebo jinou hmotnou odměnu, jen z přesvědčení o smysluplnosti poslání a cílů nadace.

JF tabor

Dlouhých 21 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje