O nás

Posláním Skautské nadace Jaroslava Foglara je podporovat mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v duchu skautských ideálů; pomáhat jim při rozvoji duševního, tělesného, společenského a duchovního potenciálu.

Založení nadace
9. 5. 2002
Aktiva (rok 2023)
přes 38 mil. Kč
Rozdělené dary v roce 2023
3,6 mil. Kč
Řízení nadace - správní rada
Ing. Jana Jirasová - předsedkyně,
Mgr. Petra Bašová - místopředsedkyně,
Pavel Trantina, Ing. Ivo Brzobohatý, Ing. Michal Tarant, Radek ProcykHlavní aktivity nadace


  • F O N D   S T Ř E C H A

Vyškov

Přímým finančním darem podporujeme zajištění profesionálního poradenství, studie stavby a stavební dokumentace, spolufinancujeme stavební projekty nových skautských kluboven, popř. základen a tábořišťnových skautských kluboven, popř. základen a tábořišť

Na příklad středisko Vyškov budovalo kompletní celek. Menší klubovny vytváří zázemí nejen pro domovské oddíly, ale i pro mateřské centrum a jiné spolky.


  • S K A U T F U N D I N G

Hanspaulka srovnavaci

Podporujeme výstavbu a rekonstrukce kluboven a tábořišť, nabízíme administrativní podporu a vedení projektů pro snadné dárcovství dlouhodobých příznivců a podporovatelů skautingu prostřednictvím platformy darujme.cz. U vybraných projektů navyšujeme získanou částku samostatným darem z vlastních prostředků.

Jeden z největších úspěchů byl projekt obnovy klubovny na pražské Hanspaulce po požáru. Prostřednictvím Darujme.cz se vybralo 424.251,- Kč. Díky akci Svojsíkův sen pak prostřednictvím Skautské nadace Jaroslava Foglara na obnovu putovaly další peníze, které se vybraly během příprav neuskutečněného Velkého plesu - rovných 100.000,- Kč!

Bankovní účet určený k příjmu darů podporovatelů a příznivců Skautfundingu prostřednictvím platformy individuálního dárcovství darujme.cz

Číslo účtu: 2101423618 / 2010

Mauglí
  • S K A U T S K Ý  O D K A Z

Oslovujeme skautskou veřejnost a podporujeme rozhodnutí pomáhat odkazem. Odkaz memorabilií, deníků, odznaků a dalších předmětů je nesmírně cenným příspěvkem pro Skautský archiv a pomáhá udržovat paměť Junáka. Finanční odkaz propojí vaši skautskou minulost s dnešní činností v oddílech a umožní jí žít i nadále.

Odkaz exilového skautského náčelníka ožívá darem děčínskému středisku. Dar pomohl realizovat zakoupení nemovitosti a část její rekonstrukce. Velký finanční dar věnovala Nadaci sestra Dr. Jiřího Kolominského - Mauglího. Děčínští k uctění památky pojmenovali rodící se novou základnu - Základna Mauglí. Příběh jednoho velkého daru si můžete přečíst zde.stinadla
  • F O G L A R

Disponujeme právy na spisovatelovu pozůstalost. Pečujeme o jeho dílo a odkaz, snažíme se, aby se spisovatelovo jméno a myšlenky neztratily z veřejného prostoru.

Na úspěšný projekt venkovní hry Záhada hlavolamu navazují Stínadelská tajemství. S nápovědami z herního deníku mohou účastníci pátrat po Malé Straně a připomínat si legendy spojené se stínadelskou trilogií.

Článek připomíná hru Starým Městem zde a reportuje o hře nové zde.  • D O B R Ý  S K U T E K

Fond Dobrý skutek si klade za cíl podporu aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým. Jde o projekty finančně nenáročné. Podpora je směřována na záměry, které neobohacují příjemce materiálně nebo finančně, ale podporují konání dobra pro druhé. Základem výchovy ke konání dobra je samozřejmě práce a výchova v samotných oddílech. Více se můžete dozvědět zde.


Skautská nadace Jaroslava Foglara je založena z velké části na práci dobrovolníků, kteří svoji činnost vykonávají bez nároku na finanční nebo jinou hmotnou odměnu, jen z přesvědčení o smysluplnosti poslání a cílů nadace.

JF tabor

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů