Výroční zprávy

Ve výroční zprávě shrnujeme informace o vývoji Nadace v uplynulém roce. V ucelené formě prezentujeme dosažené cíle a podpořené projekty. Součástí výroční zprávy je také přehled o finanční situaci, stav majetku a závazků.

Dlouhých 19 let
činnosti nadace

25+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje