Grantové programy

Skautská nadace může být vaším partnerem, ať už se rozhodnete budovat nové zázemí, opravovat klubovnu nebo základnu, nebo pořizovat vlastní tábořiště, rozhodnete se uspořádat akci pro veřenost nebo pomoci dobrým skutkem. Zde najdete přehled všech aktuálních grantových programů.

  • Podpora výstavby a rekonstrukce kluboven a základen

Fond Střecha finančně podporuje zejména stavbu nových, ale i rekonstrukce a správu již stávajících skautských kluboven, základen a nákup skautských tábořišť. Podpořit může ale i vznik studie.

Plánujete stavbu nové vlastní klubovny nebo základny? Rekonstrujete stávající?

Termín přijetí žádostí je průběžný!


Skautská nadace podporuje finančním příspěvkem také dobrovolnické akce na skautských základnách.


Vlastní tábořiště je velkou výhodou. I k jeho pořízení vám nadace může nabídnout pomoc.  • Aktivity a organizace akcí s foglarovskou tématikou

Fond Foglar podporuje zachování, propagaci a rozvoj výchovné díla Jaroslava Foglara směrem k dětem a mládeži. Podpoříme realizaci vašeho vlastního projektu s foglarovskou tématikou pro veřejnost.

Termín přijetí žádostí je průběžný!  • Dobrý skutek

Skautská nadace se snaží o navrácení konání dobrých skutků do programu anebo umožnit vykonat “velký” dobrý skutek pro své okolí. Menší finanční dar nadace může přispět k úhradě nákladů spojených s aktivitou

Termín přijetí žádostí je průběžný!  • Skautský odkaz

Skatuská nadace podporuje rozhodnutí pomáhat závětí. Odkaz memorabilií, deníků, odznaků a dalších předmětů je nesmírně cenným příspěvkem do archivu a pomáhá udržovat historii skautingu. Finanční odkaz se aktivně zhodnotí a naváže na činnost v oddílech. Pomůže posunout fungování konkrétního střediska a zajistí zázemí pro výchovnou činnost.

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů