Struktura nadace

Skautská nadace Jaroslava Foglara je založena z velké části na práci dobrovolníků, kteří svoji činnost vykonávají bez nároku na finanční nebo jinou hmotnou odměnu, jen z přesvědčení o smysluplnosti poslání a cílů nadace.

  • Správní rada

Správní rada je správcem nadačního jmění, nadaci řídí a jedná jejím jménem.

Ing. Jana Jirasová - předsedkyně, Mgr. Petra Bašová - místopředsedkyně,

Ing. Ivo Brzobohatý, Radek Procyk, Pavel Trantina, Ing. Michal Tarant


  • Nadační rada

Nadační rada je poradním sborem Správní rady nadace. Vyjadřuje se k naplňování cílů nadace a dává podněty a doporučení pro další činnost.

RNDr. Tomáš Řehák - předseda,

Junák – český skaut, z. s., Městská část Praha 3, Ing. Ivo Brzobohatý, Mgr. Pavel Černý, Ing. Jaroslav Čvančara,  Ing. Vladislava Hujová, Bc. Jaroslav Jičínský, Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., Ing. Zdeněk Michálek, Ing. Ladislav Pelcl, Ing. Lenka Svobodová, Roman Šantora, Mgr. Tomáš Šídlo, Ing. František Šmajcl, Pavel Trantina, Ing. Milan Žaloudek.

  • Dozorčí rada

Dozorčí rada kontroluje hospodaření a věcnou správnost jednání správní rady.

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. – předseda,

JUDr. Pavel Musil, Ph.D. a Ing. Tomáš Kachlík.


  • Fond Foglar

Fond Foglar dbá na šíření odkazu Jaroslava Foglara a přináší podněty k podpoře tohoto odkazu.

Roman Šantora - předseda

Ing. Petr Bratský, Vojtěch Hanuš, Ing. Radek Petr, Pavel Trantina, Ing. Milan Žaloudek.


  • Fond Střecha

Přímá podpora staveb či rekonstrukcí kluboven a získávání tábořišť. Na základě vypsaných grantových projektů financujeme studie proveditelnosti, projektovou dokumentaci a podporujeme i samotnou stavbu. Zapojujeme projekty do crowdfundingu.

Ing. Ivo Brzobohatý - předseda


  • Fond Dobrý skutek

Fond Dobrý skutek si klade za cíl podporu aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým.

Ing. Michal Tarant - předseda

Hana Dubská - Baki, Martin Sovák - Čajoch, Dana Tarantová - Komtesa, Pavel Trantina - Goblin,
Tomáš Vodička - Brum.  • Sekretariát nadace řídí Pavla Plocková.
  • Správu sociálních sítí a komunikaci s veřejností zajišťuje Magdaléna Černá.

Dlouhých 21 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje