Autorská práva a licence

Výhradním držitelem autorských práv po Jaroslavu Foglarovi je Skautská nadace Jaroslava Foglara, která pečuje i o jeho odkaz. Nadace práva licencuje subjektům, které mají zájem vydávat jeho knihy či spojit svou značku s jeho dílem. Zdarma a bez nutnosti povolení mohou dílo využívat oddíly dětí a mládeže při výchovné činnosti.

Autorská práva zahrnují literární díla spisovatele i jeho další texty, včetně jmen postav, míst či výchovných námětů jako jsou bobříci či modrý život. Ochrannou známkou je strážen navíc název a symbol Rychlé šípy. Bez svolení držitelů práv nesmí být dílo využíváno, s výjimkou oddílů děti a mládeže při výchovné činnosti. Skautská nadace je zároveň držitelem licence po malíři Janu Fischerovi, mmj. obrazovému tvůrci Rychlých šípů.

Zaměstnanec Roman Šantora - Bobo
Fond Foglar

Roman Šantora - Bobo

odkaz J. Foglara

roman.santora@skaut.cz

Správní rada Skautské nadace Jaroslava Foglara pečlivě vybírá, komu budou práva udělena tak, aby byla vždy v souladu s hodnotami, které autor vyznával. Pro udělení autorských práv kontaktujte Romana Šantoru, roman.santora@skaut.cz, 777 663 996.
Autorská práva v otázkách a odpovědích 

  • V našem nakladatelství bychom chtěli vydat knihu Jaroslava Foglara?

Výhradní licenci na vydání knih a audioknih Jaroslava Foglara má nakladatelství Albatros. Vydání jinde jsou možná pouze u atypických či malonákladových titulů.

  • Napsal jsem knihu, která pracuje s motivy a postavami z knihy Jaroslava Foglara, mohu ji vydat?

Pouze se svolením nadace, která v těchto případech posuzuje rukopis knihy, jeho kvalitu a celkový přístup k pojetí díla.

  • Rádi bychom, aby náš výrobek nesl logo Rychlých šípů, je to možné?

Ano, je to možné, pošlete nám váš záměr a správní rada rozhodne, zdali povolení udělí a za jakých podmínek.

  • V našem oddíle chceme uspořádat celoroční hru na motivy Záhady hlavolamu?

Pro oddílovou činnost jsou práva přístupná zdarma. Můžete tedy používat legendy, pro členy vyrobit například placky apod. Ve chvíli kdy by jste ovšem předměty spojené se hrou chtěli prodávat či jinak veřejně rozšiřovat, je třeba požádat nadaci o svolení.

  • Rád bych vydal sběratelský předmět s tématikou díla Jaroslava Foglara?

Předměty tohoto druhu vyžadují schválení nadace, pokud jsou prodávány za úplatu. V případě ceny pokrývající pouze nezbytné náklady, uděluje většinou práva nadace zdarma.

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů