Fond Foglar - vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o grant

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na akce a aktivity propagující dílo a

myšlenky Jaroslava Foglara konané od 1.9.2022 - 30.3.2023

Oprávnění žadatelé:

Organizace dětí a mládeže či s nimi pracující, samostatné dětské a mládežnické oddíly, knihovny, školy, domy dětí a mládeže, dětské domovy, domovy seniorů (za předpokladu, že jde o akci ve prospěch dětí a mladých lidí či ve spolupráci s nimi) apod.

Cíl podpory:

Skautská nadace Jaroslava Foglara (dále jen Nadace) dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara. Cílem podpory jsou aktivity vedoucí jak k připomenutí a propagaci literárních děl a výchovných metod Jaroslava Foglara, tak i aktivity těmito díly a metodami inspirované.

Chceme podpořit zejména:

  • nové a inovativní akce a aktivity,
  • pravidelné akce, kde díky příspěvku Nadace dojde k jejich rozvoji.

Finanční limity:

Nadace podpoří akce částkou od 5 do 15 tisíc Kč (v případě akce skutečně výjimečného dosahu je možno horní hranici navýšit).

Finanční prostředky alokované pro tuto výzvu: 70 000 Kč.

Mimo finančních prostředků je možné žádat o ceny pro výherce (knihy či předměty s tematikou díla Jaroslava Foglara), pokud je akce soutěžní. Ceny jsou poskytovány i těm, kteří nežádají o finanční grant (k žádosti použijte stejný formulář a počet žádaných cen vypište do popisu grantu).

Hlavními kritérii hodnocení a udělení grantu jsou:

  • dodržení obsahu definovaného v cílech tohoto grantu,
  • akce otevřené veřejnosti, minimálně pro 50 účastníků,
  • zdůvodnění, čím poskytnutí grantu danou akci vylepší (zvýšení propagace, výroba či nákup nějaké opakovatelně využitelné pomůcky, možnost uspořádání akce ve více městech…)
  • podání žádosti prostřednictvím vyplněného webového formuláře,
  • sepsání závěrečné zprávy a zaslání fotografie s popiskem a souhlasem s uveřejněním pro potřeby Skautské nadace.

Termín podání žádosti o grant: do 31.10. 2022, termín vyhodnocení do 30.11. 2022

Žádat je možné i na akce již proběhlé v období o 1.9.2022 či plánované do 30.3.2023.

Žádosti podávejte přes webový formulář ZDE.