Grantová výzva fondu Dobré skutky ve spolupráci s ČRDM v rámci akce 72 hodin

Náš dobrý skutek

Podpora vykonání dobrého skutku s dopadem na společnost v mimoškolním čase (podzim 2023)

“Náš dobrý skutek” si klade za cíl podporu nadstandardní činnosti volnočasových skupin dětí a mladých lidí. Smyslem je podpora aktivit, které budou přínosem místní komunitě a podpoří dobrý pocit realizátorů z konání dobrých skutků.

Částka podpory: 5 000 Kč až 15 000 Kč (o výši podpory rozhodne rada Fondu Dobrý skutek). Projekt je potřeba předfinancovat z vlastních zdrojů. Podpora bude po schválení příslibu poskytnuta po uskutečnění projektu a odevzdání závěrečné zprávy včetně vyúčtování.

Kdo o podporu může požádat: právnická osoba, která je členem ČRDM 

Pro získání podpory je potřeba:

  • počkat na informaci o schválení dotace formou příslibu na projekt (a výši podpory),
  • realizovat projekt podle záměru,
  • poslat závěrečnou zprávu s fotografiemi a s vyúčtováním (soupisem výdajů),
  • oslavit ocenění.

Termíny:

  • průběžné schvalování podaných žádostí a informace o příslibu (ne)poskytnutí dotace obratem, max. do 2 týdnů od podání až do vyčerpání alokace finančních prostředků,
  • vyúčtování dotace: do měsíce od ukončení projektu, nejpozději do 15. 12. 2023,
  • proplacení podpory do měsíce po zaslání závěrečné zprávy.

Dotazy směřujte na: dobreskutky@skautskanadace.cz