Matching dárcovských projektů na budování kluboven a základen

V roce 2023 bude nadace opět podporovat matching dárcovských projektů. Matching je

znásobení, případně navýšení získaných darů. Skautská nadace přidá příjemci grantu 50% z

částky získané na darech skrze dárcovskou výzvu na darujme.cz, maximálně však částku

schválenou pro daný projekt. Alokace pro rok 2023 je téměř jeden milion Kč.

Podpora matchingem se vztahuje na dárcovské projekty na darujme.cz založené prostřednictvím

Skautské nadace JF. Nelze žádat např. pro vlastní ohlášené veřejné sbírky žadatelů o grant,

případně na dary mimo systém zapisované do počítadla dárcovského projektu na darujme.cz .

Souběžný fundraising jiných forem není překážkou podpory SNJF.

Podpořeny budou dárcovské sbírky na investiční náklady vlastních nebo dlouhodobě pronajatých

(min. na dalších 10 let) kluboven a základen pro činnost dětí a mládeže v duchu skautských

ideálů. V případě převisu žádostí budou upřednostněny klubovny pro pravidelnou činnost a

víkendové základny podpořeny nebudou. Lze podpořit i fundraising na splátky půjčky na úhradu

již vynaložených investičních nákladů (např. půjčky z FN). Příklady podpořitelných projektů:

nákup nemovitosti pro klubovnu, stavba nové klubovny, investiční náklady rekonstrukcí tj. náklady

nedotovatelné v rámci dotací rozdělovaných Junákem. Nebude podporováno matchingem:

vybavení kluboven, opravy kluboven dotovatelné v rámci dotací rozdělovaných Junákem.

Nadace nabízí možnost skautfundingu – vytvoření dárcovské výzvy na darujme.cz pod

hlavičkou nadace.

Dárcovské projekty na platformě darujme.cz ,umožňují jednotce shromažďovat od svých

individuálních dárců finanční prostředky a zároveň zajišťuje jednoduchou administraci přijatých

darů, kterou zajišťuje nadace (např. vystavení potvrzení o daru pro daňové účely atd.) . Matching

je znásobení vybraných darů z grantových prostředků nadace. Maximální částka požadovaného

matchingu pro jednoho žadatele činí 100 000 Kč a může být krácena v případě převisu žádostí.

Pro získání podpory ve výši 100 000 Kč potřebujete vybrat na darech 200 000 Kč.

Možnosti matchingu: (jsou nastaveny na darujme.cz a nelze je upravit)

a. Ke každé vybrané koruně přičíst 0,50 Kč, maximálně 100 000 Kč.

b. Pokud vybraná částka přesáhne … Kč, přičíst na závěr … Kč.

Možnost a) lze nastavit pouze pro nový dárcovský projekt (s nulovou počáteční získanou

částkou) nebo pro novou dárcovskou výzvu k již probíhajícímu projektu. Matching se bude

zobrazovat na počítadle dárcovského projektu. Možnost b) lze použít také pro již probíhající

projekt, ale matching se nebude na počítadle průběžně zobrazovat.

Dárcovské projekty budou nastavené až do ledna příštího roku, aby bylo možné dělat

kampaň i v průběhu vánoc. V letošním roce budou žadatelům převedeny dary včetně

matchingu získané do konce listopadu letošního roku. Dary získané v průběhu prosince a

ledna budou převedeny až průběhu následujícího roku.

Pro získávání darů jsou stanoveny průběžné milníky. Do konce srpna máte získat třetinu cílové

částky, do konce listopadu dvě třetiny cílové částky a do 31. ledna celou cílovou částku. Pokud

průběžný milník nesplníte, může být přislíbená podpora krácena a nabídnuta žadatelům, kteří

dosáhnou do konce listopadu nebo i dříve celou cílovou částku (i nad úvodní maximum

matchingu 100 000 Kč).

Oprávnění žadatelé – spolky a pobočné spolky pracující s dětmi a mládeží v duchu skautských

ideálů.

Uzávěrka žádostí je do konce zimy, tj. 20. 3. 2023 22,24 hod. O podpoře zaslaných žádostí

budou žadatelé informováni do poloviny dubna 2023.

Osnova projektové žádosti zde