Nabízíme vám pomoc při nákupu vlastního tábořiště

V nadaci vám rádi poradíme a pomůžeme se získáním finančních prostředků.

Pořádání skautských táborů je do značné míry závislé na tábořištích, která mají jednotky pouze v nájmu a nepatří jim. Junák – český skaut i Skautská nadace Jaroslava Foglara doporučují střediskům, aby se zajímala o možnost odkupu svého nájemního tábořiště a to i v případě, že nemají dosud na odkupu ve středisku shodu.

taboriste

Řada jednotek již usiluje o odkup svého tábořiště, ale objevují se opakovaně i případy, kdy středisko začátkem léta zjistí, že „jejich“ tábořiště má nového majitele, který s táborem již nepočítá. Zároveň rostou ceny zemědělské půdy a majitelé tábořišť dostávají nabídky na odkup pozemků za stále vyšší ceny.

Buďte s majitelem v pravidelném kontaktu, nejen těsně před prázdninami. Posílejte PFka, gratulace k narozeninám a dbejte, aby měl majitel na středisko uložen kontakt. Buďte ve střehu, pokud existuje pravděpodobnost dědického řízení. Získejte alespoň příslib informování v případě ochoty prodat a zároveň možnost vyrovnat nabídku jiného kupujícího. Další možností je uzavřít s majitelem dlouhodobou smlouvu s předkupním právem.

Koupě táborového pozemku dnes představuje investici okolo půl milionu korun. Kupní cenu bude nejspíš zapotřebí poskládat z více zdrojů, je proto dobré mít něco naspořeno. S nákupem může pomoci i bezúročná půjčka z Fondu nemovitostí. Půjčku lze obvykle vyřídit do 14 dnů i mimo termín pro žádosti. S koupí tábořiště je možné také oslovit různé potenciální dárce.

V nadaci vám rádi poradíme a pomůžeme se získáním finančních prostředků. Např. vám založíme dárcovský projekt na portálu Darujme.cz a vybrané prostředky případně i navýšíme z vlastních zdrojů.

Nastane-li situace, že bude tábořiště na prodej a vaše jednotka jej nebude chtít nebo nebude moci koupit, nabízí nadace možnost, že pozemek po dohodě s jednotkou odkoupí do vlastnictví nadace a bude jej středisku na základě dlouhodobé smlouvy pronajímat. Podmínky pronájmu včetně možnosti budoucího odkupu budou vždy domluveny s jednotkou před nákupem tábořiště nadací. Tato varianta přináší středisku stabilitu a chrání vás před rizikem ztráty táborových pozemků.

V případě zájmu o libovolnou spolupráci, nebo konzultaci vašeho případu, se obraťte na zástupce Skautské nadace Jaroslav Foglara nebo Junáka – českého skauta.

Kontakty:

Eva Staňková, ředitelka nadace

e-mail: strecha@skautskanadace.cz, skautskanadace.cz/​taboriste

Jan Mesl - Mýval, manažer pro nemovitosti

e-mail: nemovitosti@skaut.cz, skaut.cz/​nemovitosti

Ivo Brzobohatý – Ještěr

Garant pro nemovitosti