Obsazujeme důležité pozice ve vedení Skautské nadace

Přidejte se k nám!

Pro hladký a udržitelný běh Skautské nadace hledáme sympatické adepty/ky na pozice ředitel, fundraiser a finanční manažer. Budeme moc rádi za sdílení, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by se na vyhlašované pozice hodil. Případně se přihlaste i vy sami! 

 • Ředitelka / Ředitel Skautské nadace Jaroslava Foglara

Agenda nadace je doposud zajišťována z velké části dobrovolnickou prací. S rozšiřujícím se polem působnosti nadace plánujeme rozšířit její profesionální zázemí. Proto hledáme spolupracovníka*ci, který*á převezme řízení projektů nadace a našeho malého týmu.

Hledáme Tě, máš-li následující předpoklady:

 • identifikace s posláním nadace
 • samostatnost a zodpovědnost
 • prokazatelné řídící a organizační schopnosti
 • výborná schopnost práce s jednotlivci i organizací
 • výborné komunikační dovednosti - schopnost jednat s jednotlivci i skupinami, schopnost veřejného vystupování
 • angličtina - schopnost pracovně použít slovem i písmem

Výhodou je:

 • znalost skautského prostředí a foglarovské tematiky
 • orientace v neziskovém sektoru
 • povědomí o hospodaření neziskové organizace
 • základní orientace v oblasti fundraisingu
 • základní orientace ve finančním řízení
 • základní orientace v oblasti autorského práva

V pozici ředitele*ky můžeš očekávat:

 • práci, která má skutečný smysl
 • možnost ovlivnit směřování nadace a tím i podporu výchovy v duchu skautských ideálů v ČR
 • spolupráci s mimořádně motivovanými lidmi (tajemnice, externí spolupracovníci, správní rada a další dobrovolníci kolem nadace)
 • pracovní smlouvu s úvazkem dle vzájemné dohody (50 - 100 %)
 • flexibilní pracovní dobu
 • možnost částečně pracovat z domova
 • možnost využití kanceláře v centru Prahy
 • dodatečný týden dovolené
 • stravenkový paušál

Mezi Tvoje klíčové úkoly bude mj. patřit:

 • řízení projektů a agendy nadace podle cílů schválených správní radou
 • řízení personální agendy nadace
 • koordinace a vedení týmu spolupracovníků (zaměstnanec, externí spolupracovníci a dobrovolnické týmy)
 • reprezentace nadace na venek, budování vztahů s veřejností i s podporovateli nadace (včetně možné spolupráce s médii)
 • zajištění vedení agendy nadace v souladu s platnou legislativou a rozhodnutími správní rady
 • komunikace s orgány státní správy
 • komunikace s organizacemi, firmami a osobami ve smluvním vztahu s nadací
 • garantování věcné správnosti smluv nadace

Pokud Tě nabídka zaujala, pošli prosím do 28. února 2023 životopis a motivační dopis na info@skautskanadace.cz

 • Fundraiserka / Fundraiser Skautské nadace Jaroslava Foglara

Agenda nadace je doposud zajišťována z velké části dobrovolnickou prací. S rozšiřujícím se polem působnosti nadace plánujeme rozšířit její profesionální zázemí. Proto hledáme spolupracovníka*ci, který*á nám pomůže nastartovat a vést aktivní péči o dárce a jiné fundraisingové aktivity.

Hledáme Tě, máš-li následující předpoklady:

 • identifikace s posláním nadace
 • základní orientace v oblasti fundraisingu
 • samostatnost a zodpovědnost
 • prokazatelné organizační schopnosti
 • dobrá schopnost týmové spolupráce
 • výborné komunikační dovednosti - schopnost jednat s jednotlivci i skupinami, schopnost veřejného vystupování
 • angličtina - schopnost pracovně použít slovem i písmem

Výhodou je:

 • znalost skautského prostředí a foglarovské tematiky
 • předchozí zkušenosti v oblasti fundraisingu
 • orientace v neziskovém sektoru
 • povědomí o hospodaření neziskové organizace

V pozici fundraisera*ky můžeš očekávat:

 • práci, která má skutečný smysl
 • možnost významně podporovat výchovu v duchu skautských ideálů v ČR
 • spolupráci s mimořádně motivovanými lidmi (tajemnice, externí spolupracovníci, správní rada a další dobrovolníci kolem nadace)
 • pracovní smlouvu či DPČ s úvazkem dle vzájemné dohody
 • flexibilní pracovní dobu
 • možnost částečně pracovat z domova
 • možnost využití kanceláře v centru Prahy
 • dodatečný týden dovolené
 • stravenkový paušál

Mezi Tvoje klíčové úkoly bude mj. patřit:

 • aktivní komunikace se stávajícími dárci nadace
 • vyhledávání nových dárců
 • navrhování fundraisingových strategií a jejich následná realizace
 • správa kontaktů podporovatelů nadace
Pokud Tě nabídka zaujala, pošli prosím do 28. února 2023 životopis a motivační dopis na info@skautskanadace.cz


 • Finanční manažerka / Finanční manažer Skautské nadace

Agenda nadace je doposud zajišťována z velké části dobrovolnickou prací. S rozšiřujícím se polem působnosti nadace plánujeme rozšířit její profesionální zázemí. Proto hledáme spolupracovníka*ci, který*á bude mít na starosti finanční řízení nadace.

Hledáme Tě, máš-li následující předpoklady:

 • identifikace s posláním nadace
 • zkušenost s vedením hospodářské agendy organizace
 • samostatnost a zodpovědnost
 • prokazatelné organizační schopnosti
 • dobré komunikační dovednosti - schopnost jednat s jednotlivci i skupinami
 • angličtina - schopnost pracovně použít slovem i písmem

Výhodou je:

 • znalost skautského prostředí a foglarovské tematiky
 • zkušenost s hospodařením neziskové organizace
 • základní orientace v oblasti fundraisingu

V pozici finančního manažera * finanční manažerky můžeš očekávat:

 • práci, která má skutečný smysl
 • spolupráci s mimořádně motivovanými lidmi (tajemnice, externí spolupracovníci, správní rada a další dobrovolníci kolem nadace)
 • pracovní smlouvu nebo DPČ s úvazkem dle vzájemné dohody
 • flexibilní pracovní dobu
 • možnost částečně pracovat z domova
 • možnost využití kanceláře v centru Prahy
 • dodatečný týden dovolené
 • stravenkový paušál

Mezi Tvoje klíčové úkoly bude mj. patřit:

 • finanční řízení a plánování nadace
 • sestavování a průběžná kontrola dodržování rozpočtu
 • řízení cash flow
 • správa investic nadace (spolupráce s investičními společnostmi spravujícími portfolia nadace), průběžné hodnocení dosavadního způsobu investování majetku a návrhy případných vhodných změn
 • správa majetku nadace
 • komunikace s orgány státní správy
 • komunikace s organizacemi, firmami a osobami ve smluvním vztahu s nadací
 • v případě dostatečného úvazku a profesního zájmu dodatečná možnost zahrnutí oblasti aktivního fundraisingu a komunikace s (potenciálními) dárci nadace

Pokud Tě nabídka zaujala, pošli prosím do 28. února 2023 životopis a motivační dopis na info@skautskanadace.cz