Sbírka po tornádu uzavřena!

Na pomoc skautům z jižní Moravy se podařilo vybrat více jak 2 miliony korun.    

Moc děkujeme všem za příspěvek projektu Na pomoc skautům z jihu Moravy po tornádu. Pomoc byla pohotová a velmi štědrá, několikrát jsme dokonce zvyšovali cílovou částku projektu. Nakonec se vybralo rovných 2 065 116 Kč od 1173 dárců.

Zjištěné škody po řádění tornáda jsou velké. V Mikulčicích zůstala klubovna úplně bez střechy, v Břeclavi byla jen poškozena, v Hodoníně bylo srovnáno se zemi skautské městečko.

Deklarovali jsme, že vybraná částka bude použita na:

- opravy poničených skautských kluboven

- náhradu zničeného skautského vybavení

- úhradu účastnických poplatků pro děti z postižených obcí přizvaných na skautské tábory

- náklady spojené se skautskou dobrovolnickou pomocí v postižených oblastech

skautské městečko

Z vybraných prostředků byla podpořena pomoc na místě. Celkem 80 tisíc korun putovalo na nákup pohonných hmot do aut pro koordinátory dobrovolnické pomoci. Dále Nadace podpořila 28 tisíci dobrovolnický kemp v Ratíškovicích - jednalo se o nákup potravin a potřebných věcí, nájem klubovny, kde přespávali skautší dobrovolníci a spotřebu energie.

Účast dětí na táboře nakonec podpořily místní donoři, což by byla škoda nevyužít, ušetřené prostředky se budou hodit na pokrytí materiálních škod na klubovnách.

DĚKUJEME!!!

phm

O dalším využití vybraných prostředků intenzivně jednáme. Jisté je, že část peněz půjde na opravu poškozené klubovny v Mikulčicích, přibližný odhad je 3/4 milionu korun.

O obnově městečka v Hodoníně ještě nebylo rozhodnuto, dá se však předpokládat, že pokud se bude opravovat, bude zapotřebí několika milionů korun.

Čekejte od nás v budoucnu podrobnější informace.