Setkání u příležitosti vydání Deníků J. Foglara 1920-1937: Celý den drobně prší

První část výběrů z deníků Jaroslava Foglara je na světě!

V pondělí 17. dubna 2023 odpoledne se u Vltavy nad klubovnou Gemini na pražském Kosárkově nábřeží rozevlála vlajka Rychlých šípů. Sešli jsme se tu s novináři a o něco později i s Jestřábovými fanoušky nad publikací Celý den drobně prší - výbor z deníků 1920—1937. Místo jsme nevybrali náhodou, z oken klubovny je totiž parádní výhled na místo, kde před více než 80 lety kotvila loď SKAUT Jaroslava Foglara.

deníky

Publikaci připravila Skautská nadace Jaroslava Foglara spolu s Nakladatelstvím Albatros. Kniha představuje jedinečnou možnost nahlédnout do autorova života a poznat ho tak, jak ho z žádného životopisu či z jeho vlastních knih dosud čtenáři neznají. Vedle jedinečného vhledu do Foglarovy každodennosti, jak ji prožíval a zachycoval v deníku, přináší svazek také unikátní obrazový materiál: množství fotografií, dobové plakáty a úryvky z kronik a časopisů, do nichž spisovatel přispíval. V následujících šesti letech by měly vyjít ještě tři svazky deníků z let 1938-1948, pokrývající Foglarovo nejvíce tvůrčí období.

deniky

Svět Jaroslava Foglara je zahalený mnoha tajemstvími. A přestože literatura o jeho osobnosti a díle je nesmírně bohatá, nedává čtenářům příliš poznat, jaký Foglar skutečně byl. Jak vnímal svou práci, své psaní, život a vztahy v oddílu, jaké byly jeho nejniternější pocity. Foglar si deníky psal po celý život, někdy podrobně a každodenně, někdy jen v heslech nebo příležitostně. Rozmanitost jeho deníkového psaní se odráží i v prvním svazku výboru: od deníčku třináctiletého chlapce z ozdravného pobytu ve Švýcarsku, kde pásl krávy a pomáhal sklízet ovoce, přes skautský deník z tábora z roku 1927, kdy se dvacetiletý Jestřáb stal vůdcem pražské Dvojky, až po deníkové záznamy začínajícího spisovatele z let 1934—1937, ve kterých můžeme sledovat první úspěchy časopiseckých i knižních vydání jeho knih.

deniky2

„Není v české literatuře jiný spisovatel, o němž by u nás po roce 1989 vyšlo více knih než o Jaroslavu Foglarovi. A o málokterém českém spisovateli lze říci s takovou jistotou, že jeho dílo skutečně dále žije, že se nestalo jen jednou z položek kulturní historie, ale že přitahuje další a další generace čtenářů a rozněcuje jejich fantazii,“ uvádí v předmluvě Deníku Jan Šulc, jeden z editorů knihy.

„Zatímco všechno ostatní psal pro druhé lidi, deník si psal sám pro sebe. Nešlo v žádném případě o literární dílo. Jde o heslovité privátní záznamy, psané proto, aby uchovaly svědectví o prožité skutečnosti, a to bez jakékoli další autorské ambice. S jejich zveřejněním Jaroslav Foglar nepočítal, v osmdesátých letech dokonce uvažoval o tom, že je v pražském Prokopském údolí spálí. Nakonec se je rozhodl uchovat a svěřil je spolu s ostatní písemnou pozůstalostí Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví,“ doplňuje Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara, který se na přípravě publikace podílel.

Výbor je doplněn předmluvou Jana Šulce, každý rok zachycený v deníku uvádí Roman Šantora kalendáriem s významnými událostmi dané etapy Foglarova života. Svazek je zakončen ediční poznámkou, která přinese informace o pramenech, v nichž se deníkové záznamy dochovaly, a o jejich textologické přípravě. O typografickou úpravu se postaral Martin Pecina. 

deniky5

Na včerejším setkání se sešli právě editoři knihy - Jan Šulc a Roman Šantora, zástupci Albatrosu - Ondřej Müller a Petr Eliáš, jazyková redaktorka Štěpánka Pašková a Martin Pecina, který se opět postaral o typografickou úpravu knihy. 

deniky1