Skautfunding – pátý milion!

Skautfunding znamená zprostředkování darů přes portál darujme.cz skautským střediskům pro jejich vlastní projekty. Pátý milion byl získán za necelé tři měsíce!!! od začátku září.

Většina dárcovských projektů je zaměřena na stavby nových kluboven. Skautská nadace podporuje některé matchingem – znásobením darované částky. Nejčastěji přidává ke každému daru polovinu až do předem stanovené maximální výše. Aby mohla nadace sledovat, jakou částku bude prostřednictvím matchingu grantovat, stanovila příjemcům milníky. Do konce září museli získat třetinu, do konce listopadu dvě třetiny a do vánoc celou cílovou částku.

Budování kluboven pro nové oddíly dokázalo oslovit nejen nejbližší příznivce a rodiče členů, ale i skautské dárce bez osobní vazby na oddíly a oba projekty se dostaly na větší desítky tisíc, což jim zajistilo vlastní zdroje na opravu klubovních prostor.

Říčany vyhořelá

Dvě pětiny z posledního milionu připadá na dárcovský projekt Obnova vyhořelé klubovny v Říčanech. Projekt byl otevřen dva měsíce a tři čtvrtiny darované částky se vybraly za prvních šest dnů. U katastrofických projektů rozhoduje rychlost, s jakou se projekt po události zveřejní.

Koncem září byl ukončen dárcovský projekt Voda a WC do skautské klubovny v Liberci. Skautská nadace přispěla matchingem (cílovou prémií) ve výši dvacet tisíc Kč. Koncem října byly ukončeny projekty Nové klubovny v Rakovníku a Skautská klubovna Plzeň – Červený Hrádek.

Specifickým dárcovským projektem byl překlad legendárních Karpatských her Míly Nevrlého. Cílem bylo získání velkého množství drobných dárců, projekt skončil s podporou 324 osob. Na počet dárců se jedná o druhý nejúspěšnější projekt. Vydavatelem překladu je Junák – Kaprálův mlýn.

Velmi úspěšně si vede:

Skautská klubovna Střelice

Rekonstrukce skautského domu v Opavě

Bobří SRUB v Háji

Říčany nová

V Říčanech mají splněný druhý milník, přestože dva měsíce propagovali především požárovou sbírku. Ve Vyškově mají také splněný druhý milník (dvě třetiny z částky 150 000 Kč). Díky několika větším darům dosáhla na druhý milník také Polná.

Zabrat potřebuje prostějovský projekt Skauti až na půdu, takže pokud můžete někomu přispět, tak do Prostějova.

Ne všechny dárcovské projekty jsou takto úspěšné. Některé zůstanou daleko za původním (často velmi ambiciózním) očekáváním.

V současnosti financuje Skautská nadace Jaroslava Foglara skautfunding z výnosů autorských práv Jaroslava Foglara a z Jestřábova obchodu – veřejné sbírky z prodeje foglarovských předmětů. Do budoucna stojíme o nezávislý zdroj financování skaufundingu s cílem získávat alespoň pět procent z částky, kterou vyberou dárcovské projekty středisek. Dvě procenta doplníme střediskům místo provize provozovatele portálu darujme.cz a tři procenta použijeme k úhradě nákladů spojených s nabídkou této služby. Jedná se vedení účetnictví, audit, členský příspěvek v koalici Za snadné dárcovství a vlastní režii nadace. Děkujeme prvním podporovatelům skautfundingu a těšíme se na další.


Zaměstnanec Ivo Brzobohatý - Ještěr
Fond Střecha a Skautfunding

Ivo Brzobohatý - Ještěr

Správní rada

ivo.brzobohaty@skaut.cz , +420 724 996 200