Skautská nadace má novou ředitelku!

Seznamte se s Evou Staňkovou!

Určitě jste v naší komunikaci zaregistrovali, že jsme na jaře vyhlásili výběrové řízení na ředitele/ředitelku Skautské nadace. Nazrál totiž čas. Aktivit a práce přibylo geometrickou řadou, pro dobrovolníky ze správní rady začala být administrativní zátěž neudržitelná. Museli jsme si přiznat, že je třeba dalšího kroku na cestě k profesionalizaci organizace. Že ryze dobrovolnické vedení může být pro Skautskou nadaci brzdou v jejím dalším rozvoji. Vybírali jsme opravdu pečlivě. Nadační práce a poslání je pro nás všechny velkou srdeční záležitostí, tak se není čemu divit.

A proto máme velkou radost, že vám můžeme představit novopečenou ředitelku Skautské nadace Jaroslava Foglara Evu Staňkovou. Přichází k nám ze Skautského institutu, kde působila posledních sedm let, byla členkou užšího vedení a měla na starosti finance. Pro bližší seznámení přinášíme s Evou krátký rozhovor, abyste i vy měli možnost ji poznat a představit si, kam se bude další směřování Skautské nadace ubírat.

eva

Evo, naskočila jsi do nadačního dění v létě, kdy je tak trochu okurková sezóna. Určitě je to fajn v tom, že máš možnost se rozkoukat, jaké jsou Tvé první dojmy?

Z mého prvního seznámení se s prací Skautské nadace jsem si udělala závěr, že už máme za sebou obrovský kus práce. Považuji za neskutečně obdivuhodné, co všichni dobrovolníci a spolupracovníci dosud zvládli udělat pro to, aby se o Jaroslavu Foglarovi a jeho díle mezi českou veřejností skutečně vědělo.

Co jsou Tvé první kroky, v nadační práci, na co se soustředíš?

Mojí úlohou je za prvé sejmout řídící práci spojenou s nutnou administrativou z dobrovolníků, kteří se jí při současném objemu nadačních aktivit nemohou dále věnovat. Skautská nadace už potřebuje každodenní pozornost, užší koordinaci různých aktivit, koncepčnější pohled a jistou míru finanční odbornosti. Ale můj hlavní úkol vidím v postupném rozvoji nadace a právě na něj chci upnout své snažení především.

Máš už v hlavě nějaké konkrétní plány, na co by ses ráda zaměřila?

Ano, ráda bych, aby se Skautská nadace kromě šíření Jestřábova literárního odkazu více zaměřila i na odkaz výchovný a hodnotový. Také abychom více pootevřeli vějíř možností, jak může nadace podporovat mladé lidi a pokoušet se je oslovovat napřímo. Nikoliv jen prostřednictvím knih, komiksů apod. Zkrátka aby se aktivity nadace staly pro dnešní děti a mládež atraktivnější.

A čeho bys ráda dosáhla jako vedoucí svého týmu?

Moc bych si přála, aby Skautská nadace byla přátelské a novým myšlenkám otevřené místo, které v Jestřábově duchu podporuje tým a jeho spolupráci. Zároveň abychom přitom zažívali taky radost a alespoň myšlenkové dobrodružství :-).

Díky za rozhovor, Evo a těším se na spolupráci. 

Rozhovor vedla Magdaléna Černá.