Skautský dům v Opavě již v provozu!

Opavští zvou na slavnostní otevření Skautského domu v Opavě. 

opava5

Skautský dům Opava - již v provozu!

Když přišel před bezmála dvěma lety Vrtulník s myšlenkou získávat prostředky s pomocí nadace Jaroslava Foglara, byl jsem tím zaskočen. O nadaci jsem nic nevěděl a Foglarovo jméno mám spojené s úplně jinými věcmi než s financemi. Jaké bylo mé překvapení poté, co proběhla prvotní komunikace s Ještěrem, který velmi ochotně a fundovaně pomohl rozjet dárcovských projekt přes platformou Darujme.cz. A to jsem ještě netušil, kolik dalšího pro náš projekt Ještěr a nadace udělají. Získat dotaci vyžadovalo nemalé úsilí, získat prostředky na spoluúčast a nezpůsobilé výdaje (bezmála 3 miliony) byla výzva, kterou nechceš, ale je na ni nějaký čas. Prubířským kamenem se však ukázalo být získání částky na profinancování celého projektu, protože nejdříve je třeba vše zaplatit a teprve poté může být dotace vyplacena. Nápadů bylo hodně, pokusů o něco méně. Zcela paralyzující pro mne bylo zjištění, že nám sice víceméně každá banka půjčí, ale na úrok kolem 5% a zástavu naši skautské nemovitosti. A bohužel to znamenalo někde sehnat dalšího půl milionu. A na zaplacení úroku dotace nejsou. V této chvíli, kdy jsem zvažoval ukončit projekt a odepsat dosavadní náklady ve výši okolo 400 tisíc, nabídl Ještěr možnost probrat naši situaci ve správní radě nadace. Bylo to jako když se potápí vaše loď a z mlhy zazní zvuk lodního zvonu záchranné lodi. Stručně řečeno, nadace nás podpořila půjčkou s velmi příjemnými podmínkami, nízkým úrokem a úročením pouze aktuálně zapůjčené částky. Jednání bylo vstřícné a velmi korektní. Bez nadsázky lze říci, že nadace nám výrazným způsobem pomohla překonat překážky, které se zdály být pro realizaci projektu rekonstrukce přinejlepším komplikací velkou ne-li likvidační. Proběhla sice rovněž zástava SD ve prospěch nadace, jako krytí půjčky, ale vše zůstalo "v rodině". Lze říci, že nám nadace poskytla nejen finanční prostředky, podporu přes darujme, ale především jistotu a klid na to, abychom se mohli soustředit na vlastní rekonstrukci a také na získávání prostředků na spoluúčast a nezpůsobilé výdaje projektu. Nyní čekáme na proplacení dotace a obratem vrátíme nadaci půjčené prostředky. Ještě dlouho v nás zůstane vděčnost vůči lidem kolem nadace za širokou podporu našeho projektu, ale rovněž za podporu výstavby i rekonstrukce dalších skautských kluboven, protože i toto je nesmírně důležitý rozměr odkazu BPho dělat svět lepším. Za sebe bych chtěl nadaci k 20 letům trvání popřát, ať se jí daří jít za odkazem jak BPho, tak především J. Foglara, který byl pro generace (nejen) skautů inspirací a motorem. Díky.

Se stiskem levice

Petr 'Červenáček' Tesař

- předseda orj Opava

Edit SNJF k 10.4. 2022 - Půjčka z Opavy je již celá vrácená!