Služba skautským základnám

Cílem je pomoci zvyšovat úroveň skautských základen, zlepšit jejich stav a pomáhat s údržbou prostřednictvím práce nových dobrovolníků. Navazovat vztahy mezi správci základen a jednotkami nebo jinak definovanými kolektivy. Preferovány budou projekty s potenciálem vytvářet dlouhodobé partnerství mezi základnou a žadatelem.

Příjemce – organizační jednotka (právnická osoba), která není provozovatelem základny, ale která zorganizuje nebo alespoň zaštítí akci (službu) na skautské základně provozované skautskou jednotkou. Příjemce nemusí být OJ Junáka - českého skauta.

Co je myšleno službou základně – cokoliv, co základně a jejímu správci pomůže a co zvládnou účastníci akce. Může jít o větší – generální úklid základny (umytí oken a povrchů, umytí a dezinfekce kuchyně), vymalování místnosti, práce v okolí základy (podzimní úklid spadaného listí, likvidace náletů, příprava dřeva na topnou sezonu). Důležité je, aby pomoc tvořila smysluplný celek (např. nejen vymalovat, ale také po malování uklidit do provozního stavu).

Účastníky akce (pomoci, služby), tj. konečným příjemcem profitu z podpory je každý účastník služby bez ohledu na registraci k jednotce včetně správce a členů jednotky provozující základnu, kteří se akce zúčastní v potřebné roli spoluorganizátorů. Může se jednat i o setkání vzdělávacích akcí (např. sraz absolventů kurzu, který ale již není součástí podpořené vzdělávací akce), letní tábor rodin s dětmi (část rodičů má program s dětmi, část slouží - pracuje ve prospěch základny).

Příjemce nemají být jednotky provozující základnu pro akce (službu) na vlastní základně.

Základna – mohu být podpořeny skautské základny, které jsou veřejně nabízeny pro víkendové akce - jsou nabízeny v databázi základen https://zakladny.skaut.cz/ nebo mají svůj web nebo jsou nabízeny alespoň v rámci webu provozující OJ. Zveřejňují kalendář obsazenosti, nebo mohou dokladovat, jak je základně využívána. Může jít i o klubovny, které jsou současně nabízeny na víkendy jiným jednotkám. Nechceme podporovat klubovny a základny, které slouží pouze vlastnímu středisku nebo omezenému okruhu uživatelů (nejsou veřejně nabízeny).

Smyslem grantu je učinit akci atraktivní – především zážitkově, případně alespoň finančně ve smyslu snížení nákladů hrazených účastníky. Akce (služba) má být něčím přínosná příjemci podpory a podpora od nadace byl měla směřovat k přidané hodnotě pro příjemce podpory.

Na co lze grant použít – necháváme v pilotním provozu na vás, očekáváme vaše návrhy. Budeme rádi, když díky podpoře navrhnete cokoliv, čím se stane vaše akce přitažlivá, zajímavá pro vaše účastníky, aby vzpomínali nejen na odvedenou pomoc na základně. Můžete si požádat např. jen o úhradu dopravy a potravin, ale pokud si např. naplánujete lov a pečení králíků, požádejte si o grant na koupení králíků. Nepodpoříme nákup alkoholických nápojů.

Na co grant není určen – na úhradu materiálů, zakoupení nářadí, vybavení základy použité při pomoci základně. Tyto náklady má nést provozovatel základny, základna si na to má vydělat. Ve zdůvodněných případech, kdy to dává organizačně smysl, lze však žádat omezeně i na tyto náklady. Např. spotřební materiál k vlastnímu nářadí, které použijete při akci, ochranné pracovní pomůcky, pokud je základna nemá možnost poskytnout, spotřební úklidový materiál, pokud bude větší množství lidí dělat současně stejnou práci (umývání všech oken naráz apod.)

Spoluúčast a výše příspěvku – finanční spoluúčast žadatele pro vyúčtování grantu není vyžadována, grant bude proplacen zpětně na základě závazného příslibu. Výše žádaného příspěvku není omezená, ale v žádosti budete uvádět plánovaný rozsah pomoci a množství osob. Výše příspěvku bude pravděpodobně upravena tak, aby byla srovnatelná s jinými žádostmi, a může být navázána na skutečně dosažené hodnoty – např. částka na osobu podle skutečné účasti nebo provedení a dokončení plánované pomoci (zakázky). Neslibujeme pokrytí veškerých vašich nákladů, na základě posouzení vaší žádosti bude nadací učiněna nabídka a bude na vás, zda ji přijmete a tím se stane závazná. Součásti žádosti bude dotaz na formu spoluúčasti provozovatele základny (např. ubytování v rámci akce, přednostní rezervace jiného termínu, …)

Požadované výstupy – společná fotka účastníků před základnou, srovnávací fotky stavu před a po, dokumentační fotky z akce, stručná zpráva s vyúčtováním.

Termín pro podání žádostí je do konce března 2023, další termíny budou vypsány v případě nerozdělní alokace 100 000 Kč na rok 2023. Realizace do listopadu 2023 včetně zprávy, aby mohlo dojít k proplacení v roce 2023.

Osnova projektu zde