Stánek SNJF na Valném sněmu v Olomouci

Táborové knihovničky, poradenství pro střediska i reprezentace Nadace.

Právě jsme se vrátili…z Olomouce z Valného sněmu Junáka. Z našeho pohledu se jednalo jednoznačně o nejlepší reprezentační akci nadace směrem ke skautské veřejnosti, které jsme v novodobé éře SNJF absolvovali.

sněm4

Velký úspěch měla naše poradna pro nemovitosti. Mohli se za námi zastavit představitelé středisek a probrat, co je pálí – ať už se jednalo o rekonstrukce kluboven, nákupy pozemků a čehokoliv dalšího ohledně skautských nemovitostí.

sněm2

Ještěr měl napilno, odbavoval nejen předem naplánované schůzky, ale i prosby a dotazy o radu na místě. Vše probíhalo ve znamení nepřetržité fronty a dlouhých hovorů. Máme z toho obrovskou radost, protože se jedná zcela určitě o jednu z našich nejdůležitějších aktivit.

sněm3

Na stánku jsme měli i vybrané předměty z Jestřábova dobročinného obchodu a potěšilo nás, že hodně delegátů obchod jako takový znalo. Vnímáme také pokrok v tom, že naši věrní nakupující už vědí, že ceny jsou vyšší kvůli sbírce na skautské klubovny si nestěžoval, což je ale pochopitelné, protože kdo jiný, než skautští představitelé, by měl tuto politiku chápat a podporovat.

sněm5

Na místě jsme také rozdali všechny objednané sety pro táborové knihovničky. Rovná desítka účastníků se přišla zeptat, že zmeškali výzvu, ale rádi by se zapojili příště, budeme na to myslet. Zároveň připomínáme, že pokud máte doma na skladě dobrodružné knížky, které byste rádi věnovali dětem nejen na tábory, obraťte se na tajemnici nadace.

Zapisujeme si do úkolníčku, že byla poptávka po etapovkách s tematikou děl Jaroslava Foglara, které by si mohly oddíly půjčovat jako celoroční hru, na schůzku či tábor.

A co na závěr? Bylo prima se vidět naživo, děkujeme každému, kdo se za námi zastavit, ať už s dotazem, pozdravem nebo jen tak popovídat. Poděkování patří i nadačnímu týmu, který téměř ochraptěl, ale odjížděl z Olomouce s pocitem dobře odvedené práce. 

sněm6