Táborová knihovnička s Rychlými šípy zdarma

Vytvořte si skautskou táborovou knihovničku, podpořte děti ve čtení. 

knih

EDIT 25. KVĚTNA 2022 - KAPACITA JE ZCELA VYČERPÁNA! DĚKUJEME, DALŠÍ ŽÁDOSTI VŠAK JIŽ NEPŘIJÍMÁME! 

Jak na to?

Už součástí inventáře prvního tábora před 110 let byly knihy, které si hoši mohli o poledním klidu půjčovat a číst. Dětské čtenářství dnes kvůli mobilům a jiným vizuálním formám upadá, ale pro vývoj dětí je nenahraditelné. Tábor bez elektronických hraček je ideální příležitostí jak ho posílit.

Skautská nadace Jaroslava Foglara by ráda tento výchovný počin podpořila. Proto přichází s výzvou k budování skautských táborových knihovniček a jejich zřízení podpoří startovací sadou knih zdarma. Každému organizátorovi, který se rozhodne knihovničku zřídit, věnuje nadace souborné vydání Rychlých šípů a nejméně jednu foglarovku a sadu dalších dobrodružných knih a sešitů.* 

Samozřejmě bude skvělé, když ji doplníte dalšími knihami z vlastních zdrojů.

K odběru knížek se můžete hlásit prostřednictvím TOHOTO webového formuláře do 27.5. 2022

Předání knih vašim delegátům proběhne na Valném sněmu Junáka 18. června 2022 v Praze. Je třeba se s nimi jen domluvit, aby si knihy převzali na stánku Skautské nadace Jaroslava Foglara a upozornit je, že půjde o tašku většího formátu, vážící cca 3-5 kg. Je možné objednat a vyzvednout více sad, pro více táborů.

Pro inspiraci přinášíme zkušenosti z pražského oddílu Poutníci, kterému se knihovnička rozrostla na táborový bibliostan. Jiné oddíly si vystačí s plastovou bednou, kterou vynáší o poledním klidu ven.

Osvědčilo se nám následující:

  • Mít určeného správce bibliostanu, který zapíše seznam knih, které se půjčily a má přehled o tom, komu se co po táboře vrátí.
  • Půjčovat knihy, které pro nás nejsou rodinným drahým pokladem. Na nechtěné poničení je každý majitel upozorněn a je vyjasněno, co se stane v případě poničení.
  • Největším problémem je vlhkost. Je důležité mít na paměti, že knihy s měkkými stranami se mohou zkroutit (lze pak narovnat doma položením těžkého předmětu na knihy na několik dnů).
  • Před otevřením bibliostanu táborníky upozornit na pravidla, která musí dodržovat (viz níže). Mít vyjasněny důsledky porušení pravidel (zamezení přístupu, zrušení celého bibliostanu atd.).
  • Vybrat nejsušší stan, který je ideálně co nejvíce na slunci – pro rychlé vymizení vlhkosti. Ideální je mít vyvýšenou podlážku a zajistit si stan, který není po směru tekoucí vody v případě deště.
  • Společnými silami se postarat o to, že když hrozí déšť, bude stan uzavřen a knihy ochráněny.
  • Naopak ve chvíli, kdy je hezké počasí, stan co nejvíce otevírat.
  • Během tábora pravidelně stan kontrolovat a upozorňovat na případné problémy před celým táborem (např. že jste našli pod postelí spadlou knihu, která se mohla v případném dešti poničit).

Děkujeme oddílu Poutníci i za poskytnutí fotografií z tábora.

knihov
knihov1

*Darované knihy jsou někdy trochu opotřebované či drobně poškozené, ale vzhledem k táborovým podmínkách jistě dostačující.