Vyhlášení výzvy fondu Dobrý skutek 2023

„Když se rozhoduji pro dobrý skutek, podávám víc než ruku, to nesu na dlani i své srdce.“ Petr Hájek - Balú

Fond Dobrý skutek si klade za cíl podporu myšlenky konat dobré skutky a vlastních aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým. V roce 2023 se jedná o pilotní projekt výzvy fondu Dobrý skutek. Jde o projekty finančně nenáročné. Podpora je směřována na záměry, které neobohacují příjemce materiálně nebo finančně, ale podporují konání dobra pro druhé. Základem výchovy ke konání dobra je samozřejmě práce a výchova v samotných oddílech. Ostatně o tom hovoří i jeden z prvků skautské výchovné metody: Zapojení do společnosti (více o něm níže).

Fond Dobrý skutek vyhlašuje dvě výzvy:

 • 1. Podpora výchovy k dobrým skutkům

V této výzvě je cílem ocenit oddíl/šestku/družinu/středisko za snahu o navrácení konání dobrých skutků do programu a výchovy včetně realizace nových, zajímavých a neotřelých forem. Musí se jednat o nově pojatou formu výchovy ke konání dobra, oživení programu družiny/oddílu a vytvoření nového impulsu pro oddíl. Cílem není podpořit běžnou činnost a tradiční akce oddílu.

 • 2. Konáme dobré skutky

V této výzvě je cílem umožnit vykonat “velký” dobrý skutek pro své okolí a přispět k úhradě nákladů s tím spojených. Projekt má přinést inspiraci a radost i lidem mimo komunitu oddílu nebo střediska. Cílem podpory není oživení starých tradic oddílu, ale uskutečnění nových aktivit oddílu/střediska pro místní komunitu.

Ať už se rozhodnete pro podporu výchovy k dobrým skutkům nebo vykonání "velkého" dobrého skutku, může se vám hodit vědět, jak na to. To vše nám nasvěcuje prvek skautské výchovné metody Zapojení do společnosti. Přečti si o něm více na skautské Křižovatce. Dovede vás k úvahám o tom, jak:

 • dělat projekty dobře: aby skutečně reagovaly na potřeby daného tématu i všech, co se do pomoci zapojí,
 • vést kluky a holky k vnímání světa kolem sebe a citlivosti k okolí,
 • se z dobrého skutku co nejvíce naučit.

Forma, způsob a výše podpory:

 • Podpora výchovy k dobrým skutkům: Podpora výchovy ke konání dobrých skutků v družině, oddílu nebo ve středisku o podporu se žádá po realizaci projektu na základě doložení podkladů/fotodokumentace
 • výše podpory 2.000,- až 5.000,- Kč
 • příjem žádostí: průběžné schvalování podaných žádostí a informace o ne/schválené podpoře do 3 měsíců od podání až do vyčerpání alokace finančních prostředků


 • Konáme dobrý skutek: Podpora vykonání „velkého“ dobrého skutku s dopadem na společnost mimo okruh oddílu nebo střediska o podporu se žádá dopředu na základě rozpočtu, po skončení se vyúčtovává krátkou zprávou a fotodokumentací
 • výše podpory 5.000,- až 15.000,- Kč (o schválení podpory bude žadatel vyrozuměn příslibem)
 • příjem žádostí: průběžné schvalování podaných žádostí a informace o příslibu ne/poskytnutí dotace do 3 měsíců od podání až do vyčerpání alokace finančních prostředků


Dotazy směřujte na:

dobreskutky@skautskanadace.cz


Formulář pro přihlášení se do projektu "Podpora výchovy k dobrým skutkům" najdete zde

Formulář pro projekt "Konáme dobrý skutek" pak najdete zde