Klubovna měsíce června

 Červnovou klubovnou, která se uchází o vaši podporu, je Skautský dům ve Vyškově!

O modernizaci svého zázemí usilovali  skauti z Vyškova více než deset let, protože jejich původní budova měla svá nejlepší léta dávno za sebou. Provizorní dřevostavba - nazývaná lidově - likusák, sloužila k ubytování stavebních dělníků ve druhé polovině 80. let. V roce 1991 ji skauti přesunuli na současné místo. Díky jejich péči a neustálým drobným opravám a investicím sloužila skoro tři dekády, její další údržba už ale ekonomicky naprosto nedávala smysl. Bylo třeba situaci začít řešit. Sedm skautských oddílů střediska ve Vyškově čítajících 370 členů se těší, že se tento podzim bude moci již nastěhovat do nového. 

vyškov1

Díky tomu, že se projekt nového skautského domu stal semestrální prací studentů architektury, podařilo se shromáždit deset originálních návrhů, z nichž byl v rámci soutěže vybrán vítězný projekt architektky Miroslavy Šešulkové.

vyškov2

Skautskému středisku se podařilo získat pro stavbu s celkovým rozpočtem cca 15,6 mil. Kč finanční podporu města a Jihomoravského kraje, nemalou část prostředků získává od drobných dárců z dárcovské sbírky na Darujme.cz, kterou formou matchingu podpořila i naše nadace. Výraznou podporu se podařilo získat i od velkých dárců, cca 2 mil. Kč si bezúročně půjčili z Fondu nemovitosti Junáka, od skautského kraje a okresu a členů střediska. Další dva miliony měli naspořené z vlastních prostředků. Stavba byla zahájena na podzim 2020. Staví se na pozemku města na základě smlouvy o právu stavby. Po dokončení bude nová budova sloužit nejen skautům, ale i dalším veřejným účelům! Bude téměř splňovat parametry pasivního domu.

vyškov3

Svůj sen si vyškovští skauti plní především díky kvalitní a pestré činnosti oddílů a sedmičlennému týmu, ve kterém má každý svou roli. Dále je pak velká síla v práci členů střediska, rodičů a kamarádů, kteří již na tomto projektu odpracovali stovky dobrovolnických hodin na samotné přípravě stavby, demolici staré klubovny, pomoci se sháněním finančních prostředků a úpravou náhradních prostor. 

Rádi by kolaudovali na podzim  2021, pomozte jim i vy pod tímto odkazem! Částku, která se do konce května vybereme, pošleme vyškovským skautům na jejich klubovnu.

vyškov4

Kam dál: Klubovna měsíce – co to je?