Klubovna měsíce června

Tento měsíc se o vaši podporu uchází klubovna základna Lužická Plovárna v Táboře!

Skautská základna Lužnická plovárna v Táboře slouží skautům už dlouhá léta. Pomozte místním pozemek základny koupit, aby ji mohli dále rozvíjet. Rádi by na Lužnické plovárně byli konečně doma!

luž2

Místo u řeky Lužnice, které vypadalo původně spíše jak z filmu Rozmarné léto, začali skauti užívat v sedmdesátých letech. Pozemek byl zarostlý a nehostinný, a aby ne. Plovárna zde již více jak 20 let nefungovala a místo ve vlastnictví státu jen chátralo. Při uvolnění režimu a obnovení skautingu v roce 1968 se zde usadil 1. skautský oddíl, který začal prostor zvelebovat. Brzy však došlo k opětovnému zákazu skautingu a areál i klubovnu posléze začala využívat Pionýrská organizace SSM. Pád režimu v roce 1989 přinesl i návrat skautů na Lužnickou plovárnu. Na půdorysu původní dřevěné klubovny vznikla svépomocí zděná budova. S růstem členské základny byly potřeba i další prostory a tak se k ní zanedlouho přidala další, nově postavená budova loděnice, o kterou se již zasloužili sami skauti. Navíc využili malou opuštěnou klubovnu PO SSM. Další rozvoj přinesla generální rekonstrukce po povodních v roce 2002.

luž4

Místní skauti mají do budoucna  s Lužnickou plovárnou velké plány. Vlastnictví celého areálu i budov na něm jim umožní lépe plánovat další rekonstrukce a rozvoj plovárny, aby mohla sloužit dětem.

Pomozte jim splnit jejich sen. 

Přispějte jakoukoliv částkou pod tímto odkazem! Děkujeme.

Klubovna měsíce – co to je?