Klubovna měsíce ledna

Podpořte loděnici Kon-tiky!

Když skauti z Lulče založili samostatný oddíl Severní hvězda Luleč v roce 2004, měli jen jednu pramici, kterou museli odnést z klubovny 500 metrů na malé koupaliště u Libuše, kde se dalo zajezdit na vodě. To ale jen za špatného počasí. Když bylo hezky, na koupališti plavali turisti a pádlovat nešlo. Od té doby postupně vystřídali několik míst na zázemí pro lodě. Žádné nebylo ideální, ale i tak jim poskytovaly krátkodobou možnost pokračovat ve vodáckém programu.

luleč

V roce 2020 získali do dlouhodobého pronájmu pozemek u rybníka v Pístovicích. Začali s budováním skladu lodí a pravidelným trénováním na rybníce. Vlastními silami a s drobnou odbornou dopomocí se jim podařilo postavit první část loděnice Kon-Tiki, kde teď mají část vodáckého vybavení a některé lodě.

luleč2

Rádi by dostavěli horní klubovnu v areálu loděnice, kde se budou moci kromě uskladnění zbylých lodí také scházet. Protože klubovnu již nezvládnou postavit vlastními silami, snaží se získat finanční prostředky k projektové dokumentaci a následné stavbě. Cílová částka k zajištění veškerých povolení a projektu je 150 000 Kč. Skautská nadace Jaroslava Foglara k získaným darům přidá polovinu. Případné finance navíc použijí na samotnou realizaci stavby.

luleč3

Foto skautů z Lulče ze závodu Napříč Prahou přes tři jezy.

Dokončení areálu celé loděnice jim umožní mít místo u vody, kde se bude dát nejen jezdit na lodích, ale i trávit volný čas.

Podpořte skautky, skauty a pulce, aby se měli po návratu z lodí kde převléci a ohřát. Přispějte jakoukoliv částkou pod tímto odkazem! Děkujeme.

Klubovna měsíce – co to je?