Co děláme

Prioritou je podpora výstavby nových kluboven nebo jejich rekonstrukce. Kvalitní zázemí je základem pro činnost každého oddílu. Nabízíme odborné poradenství, financujeme nebo podporujeme samostatným darem investici do studie nového projektu a zpracování dokumentace a také samotnou realizaci projektu nebo nákup materiálu.

Skautfunding

Verme

Nabízíme nadační účet na platformě darujme.cz určenému k oslovení malých dárců. Zajistíme metodickou a administrativní podporu. Uvádíme a podporujeme samostatné dárcovské projekty. U vybraných projektů navíc navyšujeme získanou částku prémiovým bonusem.

Zaměstnanec Ivo Brzobohatý - Ještěr
Fond Střecha a Skautfunding

Ivo Brzobohatý - Ještěr

Správní rada

ivo.brzobohaty@skaut.cz , +420 724 996 200


V případě zájmu o vlastní dárcovský projekt s hlavičkou nadace na platformě darujme.cz kontaktujte Ivo Brzobohatého – Ještěra.Střecha

výkresy

Spolufinancujeme stavební projekty a velkými dary přímo podporujeme vybrané projekty. Podporu je možné využít pro čerpání profesionálního poradenství a dokumentace nebo k přímému kofinancování stavebního projektu.

Fond Dobrý skutek

Fond Dobrý skutek si klade za cíl podporu aktivit oddílů, jednotlivců nebo skupin, které přinášejí radost z pomoci druhým. V roce 2023 se jedná o pilotní projekt výzvy fondu Dobrý skutek.

Jde o projekty finančně nenáročné. Podpora je směřována na záměry, které neobohacují příjemce materiálně nebo finančně, ale podporují konání dobra pro druhé. Základem výchovy ke konání dobra je samozřejmě práce a výchova v samotných oddílech. 

Skautský odkaz

Foglar

Oslovujeme skautskou veřejnost a podporujeme rozhodnutí pomáhat závětí. Odkaz memorabilií, deníků, odznaků a dalších předmětů je nesmírně cenným příspěvkem do archivu a pomáhá udržovat historii skautingu. Finanční odkaz se aktivně zhodnotí a naváže na činnost v oddílech. Pomůže posunout fungování konkrétního střediska a zajistí zázemí pro výchovnou činnost.

V případě notářského sepsání závěti podporující skauting nabízíme proplacení notářského poplatku.


Odkaz Jaroslava Foglara

noc s andersenem

Podporujeme vlastní iniciativy skautských středisek i jiných veřejně činných organizací. Sdílíme nadšení pro Foglarovo dílo a vybrané projekty propagující jeho dílo jsme schopni podpořit finančně nebo věcnými dary.

Dlouhých 21 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje