Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Správce osobních údajů

Skautská nadace Jaroslava Foglara, IČ 25968068, se sídlem Křišťanova 817/18, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 623/MSPH.

Jsme správci osobních údajů na webu www.skautskanadace.cz, www.rychlesipy.org.

Určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jak pracujeme s vašimi osobními údaji

Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webu www.skautskanadace.cz, www.rychlesipy.org, které sami dobrovolně vyplníte.

Pro jaké účely a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

1. Pro marketingové účely

Pro marketing evidujeme minimální údaje, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček a vyplněním formuláře.

V přihlašovacím formuláři udělujete výběrem z možností zaškrtnutím souhlas se zasíláním newsletterů (novinky, akce, slevy, slevové poukazy).

Proč potřebujeme vaše osobní údaje

1) Email - potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich akcích, novinkách a slevách zasláním e-mailu.

2) Jméno a adresa - potřebujeme k tomu, abychom vám mohli zaslat výhry v soutěžích, propagační předměty atp.

Změny, vymazání a odhlášení

Z odběru e-mailových zpráv se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. V patičce každé naší e-mailové zprávy najdete odhlašovací odkaz. Kliknutím na odkaz se vaše osobní údaje odstraní z databáze klientů a e-mailové zprávy vám od nás přestanou přicházet.

Facebook

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“.

Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí“.

Máte právo na informace

Na požádání vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu info@skautskanadace.cz.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek Skautské nadace Jaroslava Foglara, příp. pouze po dobu, kdy potřebujeme pro jejich zpracovávání shora popsaným způsobem.

Prohlašujeme, že vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí.

2. Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt v Jestřábově obchodě, prostřednictvím něhož provozujeme veřejnou sbírku, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a případně k vystavení potvrzení o daru.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení vaší zásilky na správnou adresu.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího vyřízení.

Procházení webu – Cookies

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.skaustkanadace.cz a www.rychlesipy.org, tj. jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Tyto vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Na soubory Cookies se můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost Cookies:

Krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.

Dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení stránek při opakovaných návštěvách, pomáhají s přihlášením nebo se zaměřením nabídky.

Účel Cookies:

Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.

Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek.

Trackovací a remarketingové - pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.

Konverzní - slouží k vyhodnocení reklamních kampaní a sledují způsoby, kterými uživatelé na naše stránky přicházejí.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracováváme v souladu s GDPR, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s nařízením, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00. Pro tyto účely můžete využít oficiální kontaktní e-mail: posta@uoou.cz, tel. číslo: +420 234 665 111 či webové stránky na adrese: www.uoou.cz.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce, můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Postoupení osobních údajů veřejným kontrolním a dozorovým institucím je možné pouze v rámci závazných právních předpisů.

Naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se Skautskou nadací Jaroslava Foglara. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména GDPR, a tedy že:

Zpracováváme osobní údaje pouze na základě souhlasu nebo jiného zákonného právního titulu.

Nepracujeme s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu a genetický údaj subjektu apod.

Splňujeme informační povinnost vůči subjektům údajů podle GDPR.

Umožňujeme subjektům údajů výkon jejich práv podle GDPR.

Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle GDPR.

Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů u subjektů údajů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů?

Zadání e-mailu bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace budeme zpracovávat.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a kdykoliv se můžete odhlásit. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu info@skautskanadace.cz.

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů

Běžící projekty, které můžete podpořit.

Aktuality. Ať víte, co se u nás děje