Informace
Aktuality (0)

Kupujeme sv. Martina na Olšanských horách

Areál poutního místa chaty a kapličky sv. Martina s přilehlými pozemky skautského tábořiště a domovského místa Jesenické lesní školy byl v majetku Charity, ta podpořila záměr převodu do majetku Junáka. Formou příslibů byly střediskem zajištěny 2/3 požadované kupní ceny, zbývající třetina byla ideální výzvou vůči veřejnosti. Skauti získali 62 033 Kč!

sv.martin

Areál pro skauty, kulturní i duchovní akce

Cílem je zachovat stávající ráz areálu. Středisko bude správou respektovat duchovní charakter místa, sloužící jako cíl poutí mnoha věřícím, turistům a ostatním výletníkům.

Umožní konání tradičních akcí na tomto místě, zejména Jesenické lesní školy. Společně s farníky z Olšan vznikají nové aktivity a možnosti, jak místo zvelebit a udržet živé.


xx
Darujeme.cz logo

Potvrzení o přijetí daru přes darujme.cz bude zasláno na váš e-mail v polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Dlouhých 22 let
činnosti nadace

90+ podpořených
skautských kluboven

300+ podpořených
jiných projektů