Deník Jana Tleskače - 2. dotisk

Před osmdesáti lety se zrodila stínadelská legenda o chlapci, který sestrojil bájné létající kolo. Svůj život zachycoval v deníku, který Rychlé šípy objevily až po jeho smrti ve věži kostela svatého Jakuba. 

Sklad Dar nadaci Cena celkem
3 ks 210 Kč 390 Kč
Počet kusů na jednu osobu je omezen na 10

Toto zboží již nelze zakoupit

Po téměř století jsme se rozhodli deník zrestaurovat a nabídnout vám ho v autentické podobě, ve které tví jeho jedinečnost. Většina textu je totiž reprodukcí rukopisu Jaroslava Foglara, tak jak ho psal pro chystané publikování v Mladém hlasateli v roce 1940. Deník tak opravdu připomíná ručně psaný Tleskačův zápisník i se všemi šmouhami a nečitelnosti, kterými ho zanesl prach kostelní zvonice. Bohužel menší část rukopisu se nedochovala. Ta je nově dopsána, věrně napodobujíc písmo Jaroslava Foglara. Ručně, a navíc tužkou z bytu slavného spisovatele, je napsán i štítek, kterým jsou opatřeny desky všech výtisků deníku.