Deník Jana Tleskače - 3. dotisk

Před osmdesáti lety se zrodila stínadelská legenda o chlapci, který sestrojil bájné létající kolo. Svůj život zachycoval v deníku, který Rychlé šípy objevily až po jeho smrti ve věži kostela svatého Jakuba. 

Sklad Dar nadaci Cena celkem
5 ks 210 Kč 390 Kč
Počet kusů na jednu osobu je omezen na 3

Po téměř století jsme se rozhodli deník zrestaurovat a nabídnout vám ho v autentické podobě, ve které tví jeho jedinečnost. Většina textu je totiž reprodukcí rukopisu Jaroslava Foglara, tak jak ho psal pro chystané publikování v Mladém hlasateli v roce 1940. Deník tak opravdu připomíná ručně psaný Tleskačův zápisník i se všemi šmouhami a nečitelnosti, kterými ho zanesl prach kostelní zvonice. Bohužel menší část rukopisu se nedochovala. Ta je nově dopsána, věrně napodobujíc písmo Jaroslava Foglara. Ručně, a navíc tužkou z bytu slavného spisovatele, je napsán i štítek, kterým jsou opatřeny desky všech výtisků deníku.

Tleskač

K deníku je přiloženo i malé fotoalbum z Ulic, kudy chodilo Nebezpečí, pocházejících částečně ze sbírky Jaroslava Foglara. Deník je uložený v tematické obálce doplněné malou samolepkou.

Vychází u příležitosti 80. výročí Záhady hlavolamu a jejího 10. výročního vydání u nakladatelství Albatros.

Děkujeme P.V.; M. T. P.; R. B. Š.; J. Ř. B.; J. E.; P. M.; W. S.; V. M.

Nevyzraďme nic, co víme. Mlčenlivost chrání nás.

nečíslovaný 3. dotisk 1. vydání, 300 ks