Deník Jana Tleskače - 5. dotisk N

Před osmdesáti lety se zrodila stínadelská legenda o chlapci, který sestrojil bájné létající kolo. Svůj život zachycoval v deníku, který Rychlé šípy objevily až po jeho smrti ve věži kostela svatého Jakuba. 

Sklad Dar nadaci Cena celkem
66 ks 230 Kč 410 Kč
Počet kusů na jednu osobu je omezen na 3

Po téměř století jsme se rozhodli deník zrestaurovat a nabídnout vám ho v autentické podobě, ve které tví jeho jedinečnost. Většina textu je totiž reprodukcí rukopisu Jaroslava Foglara, tak jak ho psal pro chystané publikování v Mladém hlasateli v roce 1940. Deník tak opravdu připomíná ručně psaný Tleskačův zápisník i se všemi šmouhami a nečitelnosti, kterými ho zanesl prach kostelní zvonice. Bohužel menší část rukopisu se nedochovala. Ta je nově dopsána, věrně napodobujíc písmo Jaroslava Foglara. Ručně, a navíc tužkou z bytu slavného spisovatele, je napsán i štítek, kterým jsou opatřeny desky všech výtisků deníku.

denik5

K deníku je přiloženo i malé fotoalbum z Ulic, kudy chodilo Nebezpečí, pocházejících částečně ze sbírky Jaroslava Foglara. Deník je uložený v tematické obálce doplněné malou samolepkou.

Vyšlo u příležitosti 80. výročí Záhady hlavolamu a jejího 10. výročního vydání u nakladatelství Albatros.

Děkujeme P.V.; M. T. P.; R. B. Š.; J. Ř. B.; J. E.; P. M.; W. S.; V. M.

Nevyzraďme nic, co víme. Mlčenlivost chrání nás.

nečíslovaný 5. dotisk 1. vydání, 250 ks

Dále bychom Vám doporučili